Política de privacidad

Política de protecció de dades

A continuació, la informació bàsica i essencial que heu de conèixer sobre el tractament que fem a Reale sobre les vostres dades. Us recomanem que visiteu la nostra pàgina web i llegiu la nostra Política completa per conèixer detalladament com tractarem les vostres dades.

Si teniu cap consulta, escriviu-nos a dpo@reale.es i mirarem de resoldre tots els vostres dubtes.

Responsable

REALE SEGUROS GENERALES, S.A. (RSG) o REALE VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS (RV), segons el producte sobre el qual hàgiu demanat preu o que hàgiu decidit contractar finalment.

Finalitat i legitimació

Les dades que ens heu facilitat seran utilitzades per RSG o RV, segons correspongui, per a:

(1) la gestió del projecte, sol·licitud o tarificació de l'assegurança sol·licitada, així com la formalització i gestió de l'assegurança si la decidiu contractar. Legitimació: execució del contracte.
(2) la comunicació de les dades a altres asseguradores o reasseguradores, així com al corredor d'assegurances que hagi intermediat la pòlissa. Legitimació: execució del contracte.
(3) el compliment de les nostres obligacions legals com a asseguradora, principalment per a la selecció del risc que es vol assegurar, o la prevenció de blanqueig de capitals per a RV, entre d'altres. Legitimació: obligació legal.
(4) la prevenció del frau, els impagaments i la suplantació d'identitat (incloent-hi l'elaboració de perfils).

Legitimació: interès legítim.

(5) l'elaboració d'estudis estadístics i el desenvolupament de nous productes i serveis previ procés d'anonimització de les dades. Legitimació: interès legítim.
(6) la realització d'activitats de fidelització i enquestes d'opinió. Legitimació: interès legítim.

Amb caràcter conjunt entre RSG i RV com a corresponsables per:

(7) gestionar centralitzadament les vostres dades i proporcionar-vos un servei més immediat i complet a totes les nostres sucursals. Legitimació: interès legítim.
(8) enviar-vos comunicacions comercials de productes propis i similars als contractats prèviament, per qualsevol mitjà mentre sigueu clients (inclou l'elaboració de perfils “bàsics”). Legitimació: interès legítim.
(9) Altres finalitats basades en el vostre consentiment (veure apartat La decisió és vostra! d'aquesta clàusula).

Destinataris

 • A altres entitats del Grup Reale per al compliment de les nostres obligacions legals i la gestió centralitzada del servei.
 • A entitats financeres, per a la gestió de cobraments i pagaments.
 • A entitats i organismes, públics o privats, que intervinguin en la gestió del contracte d'assegurança, asseguradores i reasseguradores, que intervinguin en la gestió de la pòlissa que actuen com a encarregats, així com forces i cossos de seguretat de l'Estat, reguladors o òrgans governamentals.
 • Al corredor o corredoria d'assegurança que hagi intermediat la vostra pòlissa.
 • A fitxers comuns de solvència relatius al compliment i l’incompliment d’obligacions dineràries.
 • A fitxers comuns per a la prevenció del frau i detecció, segons correspongui per l'assegurança subscrita.
 • Al Fitxer Informatiu de Vehicles Assegurats (FIVA).

Drets

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i, si escau, oposició al tractament, així com revocar el vostre consentiment en qualsevol moment, dirigint-vos a la vostra asseguradora o a qualsevol dels corresponsables en relació amb els tractaments realitzats conjuntament, a través del correu protecciondedatos@reale.es

Informació
addicional

Us recomanem que consulteu la informació completa i detallada sobre el tractament de les vostres dades en www.reale.es/es/politica-de-privacidad, o posant-vos en contacte amb nosaltres al 900 101 480 perquè us la remetem pel mitjà que preferiu.

Us contactarem a través de qualsevol mitjà (incloent-hi Whatsapp) quan sigui necessari per a alguna de les finalitats descrites anteriorment. Si no voleu rebre comunicacions per algun mitjà concret, poseu-vos en contacte amb nosaltres per registrar les vostres preferències.

LA DECISIÓ ÉS VOSTRA! Només si ens doneu el vostre consentiment farem servir les dades per a:

 1. Elaboració de perfils “avançats” amb finalitats comercials o promocionals.
 2. Enviament d'accions comercials durant dos anys un cop conclosa la relació precontractual i/o contractual.
 3. Enviament d'informació promocional i publicitària d'entitats del Grup Reale i terceres empreses, sigueu client o no.

Podreu decidir si ens doneu el vostre consentiment, accedint a https://consentimientos.reale.es/

Reale seguros

Política de protecció de dades

Què trobareu en aquesta política?

La protecció de les vostres dades personals i la vostra privadesa és una de les prioritats del Grup Reale. En aquesta política de protecció de dades trobareu tota la informació relativa a qui, com i per a quines finalitats es tracten les vostres dades.

Els titulars d'aquesta política de protecció de dades són:

REALE SEGUROS GENERALES, S.A. (REALE SEGUROS GENERALES) CIF A78520293
REALE VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS (REALE VIDA) CIF A85877066
Adreça: C/ Príncipe de Vergara, 125, 28002, Madrid

Aquestes entitats (d'ara endavant “nosaltres” o “Grup Reale”) tractaran les vostres dades personals bé com a responsables del tractament independents -quan cada entitat determini de manera separada i independent les finalitats i els mitjans del tractament de les vostres dades-, bé com acorresponsables -quan aquestes finalistats i mitjans es determinin conjuntament-. Només actuem com a corresponsables en relació amb:

 • La gestió centralitzada dels contractes que tingueu amb nosaltres per a fins organitzacionals de gestió de clients.
 • Les nostres pràctiques de prospecció comercial i perfilat.

Hem fet els nostres millors esforços per preparar una política senzilla i totalment transparent. Trobareu en seccions diferenciades els tractaments que realitzen REALE SEGUROS GENERALES i REALE VIDA (i) per separat, com a responsables independents, en relació amb el desenvolupament i la gestió de les sol·licituds d'assegurança, tarificacions, cotitzacions o contractació de productes que sol·liciteu a cadascuna (d'ara endavant, la vostra “Asseguradora”)- vegeu APARTAT 4 -; i (ii) conjuntament, com a corresponsables (d'ara endavant, les “Corresponsables”) - vegeu APARTAT 5. En cada cas, hem detallat la finalitat, la base legitimadora del tractament, les dades afectades i d'on s'obtenen, amb qui es comparteixen les dades i el període de conservació de les dades.

SI US PLAU, LLEGIU ATENTAMENT AQUESTA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de REALE SEGUROS GENERALES i REALE VIDA per consultar qualsevol dubte sobre el tractament de les vostres dades en dpo@reale.es, amb independència de si la vostra pregunta es refereix a tractaments que cada entitat duu a terme per separat o en règim de corresponsabilitat.

Teniu dret a accedir a les vostres dades personals i obtenir confirmació sobre com s'estan tractant aquestes dades (dret d'accés). Així mateix, teniu dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o incorrectes (dret de rectificació) o demanar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals han estat recollides (dret de supressió).

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas REALE només les conservarà per a l’exercici o la defensa de les possibles reclamacions (dret a la limitació del tractament). També podreu sol·licitar determinades dades personals en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica i transmetre'ls a un altre responsable del tractament (dret a la portabilitat).

A més, en determinades circumstàncies (concretament quan els tractaments s'emparin en interès legítim), podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades personals (dret d'oposició).

Finalment, en qualsevol moment podreu retirar el consentiment que hàgiu atorgat per a una finalitat concreta, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En tot cas, podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

PER A L'EXERCICI DE QUALSEVOL D'AQUESTS DRETS, PODEU DIRIGIR-VOS A LA VOSTRA ASSEGURADORA O A QUALSEVOL DELS CORRESPONSABLES EN RELACIÓ AMB ELS TRACTAMENTS REALITZATS CONJUNTAMENT CONTACTANT A TRAVÉS DEL CORREU ELECTRÒNIC protecciondedatos@reale.es.

04 Quins tractaments realitzem amb les vostres dades personals com a responsable(s) independent(s)?: finalitats, bases legals i dades personals que tracta la vostra asseguradora

La vostra Asseguradora és responsable del tractament de les vostres dades personals en relació amb l'assegurança contractada amb ella. En cas que tingueu o hàgiu sol·licitat productes amb les dues entitats, cadascuna serà responsable respectivament de les dades. S'hi haurà d'especificar, si escau, quan hi hagi especialitats o diferències en els tractaments realitzats per cadascuna de les entitats.

1. Formalització, gestió, manteniment i execució de la fase precontractual i contractual

Finalitat / Descripció del tractament: Com a asseguradora, tractarem les vostres dades personals per formalitzar, gestionar, mantenir i executar la relació contractual, així com les gestions prèvies a la contractació. Aquest tractament implica, en la fase inicial en què ens sol·liciteu l'assegurança, la tramitació i la gestió de les sol·licituds i les tarificacions d'assegurança que més s'ajustin a les vostres exigències i necessitats a través dels canals disponibles; i, en fase contractual, la formalització del contracte d'assegurança, així com la gestió, el manteniment i l'execució de l'operativa d'aquest a través dels canals disponibles. És a dir, la gestió ordinària durant la vida del contracte d'assegurança (modificacions de les dades aportades inicialment, ampliacions de cobertures, lliurament de la informació obligatòria del producte contractat), la prestació de les cobertures assegurades o els serveis complementaris inclosos en la pòlissa d'assegurança, gestió de les vostres consultes a través dels canals habilitats, la realització de les comprovacions i investigacions necessàries per a la determinació, si escau, del pagament de les indemnitzacions aplicables.

Aquest tractament inclou l'enviament de comunicacions necessàries i/o derivades de la gestió de la nostra relació contractual i/o precontractual pel mitjà pactat en la pòlissa (carta postal, correu electrònic, telèfon, incloent-hi SMS o WhatsApp i notificacions push), fent servir per a aquesta finalitat qualsevol de les dades de contacte que ens hàgiu facilitat durant aquesta (incloent-hi les facilitades durant la gestió de sinistres). Si no voleu rebre aquestes comunicacions per algun dels mitjans esmentats, poseu-vos en contacte amb nosaltres perquè registrem les vostres preferències en protecciondedastos@reale.es.

A més, us informem que duem a terme processos de millora contínua per tal d'optimitzar les solucions que ens permeten gestionar les finalitats indicades anteriorment, per la qual cosa podem arribar a realitzar tractaments que incloguin components d'Intel·ligència Artificial. Aquests tractaments no implicaran la presa de decisions basades únicament en tractaments automatitzats de les dades personals. Podeu obtenir informació actualitzada en www.reale.es/es/politica-de-privacidad

Dades tractades:

Obtingudes directament de la vostra persona o de la vostra relació amb nosaltres:

 • Dades identificatives, personals i de contacte: nom, cognoms, document d'identitat, sexe, nacionalitat, edat, estat civil, adreça postal i electrònica, telèfon fix, mòbil i signatura digital.
 • Dades econòmiques i laborals/acadèmiques: situació laboral, professió, nivell d'estudis, nivell d'ingressos i despeses i dades identificatives del compte bancari.
 • Dades de solvència patrimonial: dades sobre l'incompliment d'un deute contret amb nosaltres.
 • Dades de circumstàncies familiars i dades socioeconòmiques i sociodemogràfiques: cicle de vida, dades personals de tercers inclosos en la cobertura de les pòlisses incloses (p. ex., familiars o empleats), vinculació familiar, tipologia de persones segons l’edat i el nivell d'estudis que habiten a l’entorn geogràfic de l'interssat, tipologia de famílies que habiten en aquest entorn segons el nombre i les característiques dels seus membres, categories d’activitats professionals existents a l’entorn geogràfic on resideix l'interessat, capacitat econòmica segons la/les renda/des anual/s existent a l’entorn esmentat, el nivell d’agrupació –unifamiliar o plurifamiliar– o la presència de zones comercials).
 • Informació obtinguda de la nostra activitat comercial i de la relació: sol·licituds de projectes i tarificacions, incloent-hi el detall, idiomes i canals de comunicació de preferència, relacions anteriors amb les entitats i antiguitat, dades contingudes en queixes i reclamacions que ens traslladeu, locucions gravades al Contact Center (CC), dades obtingudes en videoconferències, xat en línia, trucades telefòniques o mitjans equivalents i consultes realitzades a través dels diferents mitjans oferts (CC, Mediador, Àrea Privada web i App) dades personals de tercers incloses en la cobertura de les pòlisses ofertes (p. ex. familiars o empleats) i vinculació familiar.
 • Informació històrica de riscos assegurats actualment i en el passat: informació de la/les pòlissa/es, del/s vehicles i conductors, informació del/s habitatge/s, informació del risc assegurat en altres rams diferents a cotxe i llar, antiguitat de les pòlisses contractades, descomptes i/o accions comercials aplicats sobre les pòlisses, motiu de baixa, suplements i/o canvis realitzats sobre les pòlisses i primes associades a aquesta.
 • Informació històrica de sinistres interns: sinistres declarats incloent-hi motius i dates d'ocurrència i declaració, estat del sinistre, expedients associats, claus de conseqüència, tallers i professionals que hi han intervingut, import desglossat del sinistre (tant provisions com liquidacions pendents i pagaments realitzats), dades identificatives i de contacte de perjudicats o lesionats, informació de contacte que ens hàgiu proporcionat, contactes i consultes realitzades.
 • Històric de la vostra informació de satisfacció/experiència: satisfacció global i particular segons els moments en què se us hagi sol·licitat valoració o opinió, comentaris traslladats a les enquestes de satisfacció, accions realitzades com a conseqüència de la valoració o la opinió proporcionades, així com queixes i reclamacions traslladades.
 • Informació associada a la vostra rendibilitat històrica com a client: prima adquirida, sinistralitat.

També tractem dades personals obtingudes de fonts externes. Concretament:

 • Dades de solvència patrimonial: dades sobre l'incompliment d'un deute contret amb una empresa privada (incloent-hi altres entitats del Grup Reale), dades obtingudes de sistemes d'informació creditícia, d'empreses de valoració creditícia i sistemes d'informació de prevenció de frau. Podeu consultar més informació en www.reale.es/es/politica-de-privacidad, a l'apartat 10. Sistemes d'Informació Creditícia.
 • Informació inclosa en fitxers comuns emparats en codis de conducta del sector assegurador: dades obtingudes de fitxers comuns segons correspongui pel tipus d'assegurança subscrita (Fitxer Històric d'Assegurances de l'Automòbil (Sinco), el Fitxer d'Automòbils de Pèrdua Total, Robatori i Incendi i Fitxer de prevenció del frau en assegurances de rams diversos), així com certificats de sinistralitat d'altres companyies. Les dades es limiten a un màxim de 5 anys d'antiguitat.
 • Informació associada a la vostra localització i al comportament en línia: dades de navegació i activitat (p. ex. informació de galetes, ID dispositiu, ID publicitat, adreça IP i historial de navegació) obtinguts de llocs web, Àrea Privada web i App o altres dispositius facilitats per aquests (p.ex. Blackbox en vehicles) i dades inferides dels seguiments i les anàlisis realitzades; tot això sempre que hàgiu donat el vostre permís a través dels dispositius esmentats.
 • Informació agregada de fonts públiques externes i privades sobre el risc: informació de geoposicionament a Google, informació associada a la localització del risc obtinguda de fonts externes de caràcter públic o privat (p. ex. de l'INE, AEMET, DGT, registre d'habitatges turístics (Airbnb), dades censals, informació de l'IGN) i dades obtingudes d'altres fonts d'accés públic com ara diaris i butlletins oficials, registres públics, resolucions de les AAPP, cadastre, guies telefòniques, llistes de persones pertanyents a col·legis professionals o autònoms, informació comercial de Google, imatges via satèl·lit d'una llar, edifici, empresa i domòtica.

Tractament de dades de salut: A més, quan sigui necessari per a la prestació dels serveis, tractarem dades sobre el vostre estat de salut tant físic com mental passat i/o present que hàgiu facilitat directament o que s'hagin obtingut durant la gestió o la tramitació d'un sinistre (incloent-hi aquelles sobre tercers perjudicats a qui també informarem) per:

 • Determinar l'assistència sanitària i la indemnització que, si escau, corrrespongui al perjudicat.
 • Efectuar el pagament als prestadors sanitaris o el reintegrament a l'assegurat o els beneficiaris de les despeses d'assistència sanitària que s'hagin dut a terme en l'àmbit del contracte d'assegurança.

La Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores ("LOSSEAR") empara el tractament d'aquestes dades personals quan sigui necessari per a la execució del contracte d'assegurança i per raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública.

2. Comunicació de les dades del prenedor, de l'assegurat, del beneficiari o del tercer perjudicat a altres entitats asseguradores o reasseguradores quan sigui necessari per a la subscripció del contracte de coassegurança o reassegurança subscrit, així com al corredor d'assegurances que hagi intermediat la pòlissa quan sigui necessari per a la gestió d'aquesta.

Finalitat / Descripció del tractament: Quan nosaltres acudim a una entitat reasseguradora en relació amb el vostre contracte, els comunicarem únicament les dades personals indicades anteriorment que siguin estrictament necessàries amb aquesta finalitat per a l'execució i la gestió del contracte de reassegurança o coassegurança, en els termes previstos a la LOSSEAR. A més, per a aquells casos en què la vostra assegurança hagi estat intermediada per un corredor, també hi haurem de comunicar certes dades personals quan sigui necessari per a la gestió de la vostra pòlissa, en els termes previstos a la normativa reguladora de la distribució d'assegurances.

1. Complir obligacions generals sota la normativa aplicable a entitats asseguradores.

Finalitat / Descripció del tractament: Com a entitat asseguradora hem de tractar les vostres dades personals per poder complir amb les obligacions legals previstes a la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'Assegurança ("LCA"), la LOSSEAR i qualsevol altra normativa aplicable a entitats asseguradores, així com la normativa general tributària i mercantil.

Aquestes obligacions inclouen (i) la comunicació de les vostres dades personals a autoritats, reguladors o organismes públics; (ii) la valoració, la selecció i la tarifació de riscos (incloent-hi l'elaboració de perfils amb fins estadístic-actuarials), tant en el moment previ a la contractació com durant la vigència, així com l'obtenció d'informació amb caràcter previ a la contractació d'una assegurança, i periòdicament quan escaigui, mitjançant l'avaluació de la conveniència del producte sol·licitat d'acord amb les vostres exigències i necessitats; (iii) l'adopció de mesures efectives per a prevenir, identificar, informar i posar remei a conductes fraudulentes; (iv) el tractament i, si escau, comunicació de les vostres dades per al compliment de les obligacions tributàries i (v) la gestió dels llibres de comptabilitat exigits pel Codi de Comerç i altres disposicions que els siguin aplicables, així com els registres de comptes, sinistres, provisions tècniques, inversions, contractes de reassegurança i de pòlisses, suplements i anul·lacions emesos.

A més, tractarem les vostres dades per complir amb la nostra obligació d'atendre i resoldre les queixes i reclamacions que els prenedors, assegurats, beneficiaris, tercers perjudicats o drethavents de qualsevol d'ells puguin presentar, relacionats amb els seus interessos i drets reconeguts legalment. A aquest efecte, tenim els Serveis d'Atenció i Defensa del Client encarregats d'atendre i resoldre les queixes i les reclamacions.

Finalment, i en compliment de les nostres obligacions, consultarem fitxers comuns com ara els indicats en la secció següent en relació amb les dades tractades.

Dades tractades:

 • Informació inclosa en fitxers comuns emparats en codis de conducta del sector assegurador: dades obtingudes de fitxers comuns segons correspongui pel tipus d'assegurança subscrita (Fitxer Històric d'Assegurances de l'Automòbil (Sinco), el Fitxer d'Automòbils de Pèrdua Total, Robatori i Incendi i Fitxer de prevenció del frau en assegurances de rams diversos), així com certificats de sinistralitat d'altres companyies. Les dades es limiten a un màxim de 5 anys d'antiguitat.

Tractament de dades de salut: A més, quan esdevingui necessari, tractarem les vostres dades de salut proporcionades a través del qüestionari de salut i, si escau, recollides a través del reconeixement mèdic de salut per part d'un metge o centre hospitalari per a aquesta finalitat. L'LCS empara el tractament d'aquestes dades personals quan sigui necessari per a complir obligacions legals i per raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública (excepció Art. 9.2 g) RGPD).

2. Complir amb la normativa en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Finalitat / Descripció del tractament: REALE VIDA necessita tractar les vostres dades personals per a la realització de les comprovacions corresponents i el compliment de les seves obligacions d'acord amb les disposcions de la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme i la seva normativa de desenvolupament ().

Dades tractades:

Obtingudes directament de la vostra persona o de la vostra relació amb nosaltres:

 • Dades identificatives, personals i de contacte: nom, cognoms, document d'identitat, sexe, nacionalitat, edat, estat civil, adreça postal i electrònica.

També tractem dades personals obtingudes de fonts externes. Concretament:

 • Informació obtinguda de FACTIVA: Document nacional d'identitat, sexe, antecedents penals, professió, nacionalitat, domicili postal.
 • Informació obtinguda del Registre del Consell General del Notariat per a la identificació del titular real de les operacions: Nom, cognoms i document nacional d'identitat.

1. Prevenció del frau (incloent-hi l'elaboració de perfils).

Finalitat / Descripció del tractament: Tractarem les vostres dades personals per fer estudis i controls automàtics de frau, impagaments i incidències derivades dels productes sol·licitats o contractats, tant en fase precontractual com contractual, per a la prevenció, la detecció i el control del frau.

Dins l'àmbit assegurador, de conformitat amb la LOSSEAR, les entitats asseguradores hem d'adoptar mesures efectives per prevenir, impedir, identificar, detectar, informar i posar remei a conductes fraudulentes relatives a assegurances, ja sigui de manera individual o mitjançant la participació en fitxers comuns creats oficialment entre entitats asseguradores que continguin dades personals. Aquestes mesures estan dirigides a la liquidació de sinistres i la col·laboració estadística i actuarial amb la finalitat de permetre la tarifació, la selecció de riscos, així com l'elaboració d'estudis de tècnica asseguradora.

Aquest tractament també implica la comunicació de dades personals entre empreses del Grup Reale, amb la finalitat indicada anteriorment (per realitzar comprovacions creuades sobre fraus comesos amb qualsevol d'aquestes).

Aquest perfilat no implica la presa de decisions basades únicament en tractaments automatitzats de les dades personals que indiquem a continuació. Així mateix, aquest perfilat es fa sobre la base de l'anàlisi de l'existència de deutes amb l'objectiu de valorar el nivell de risc de frau, per evitar suplantació d'identitat, així com prevenir la morositat.

Dades tractades:

Obtingudes directament de la vostra persona o de la vostra relació amb nosaltres:

 • Dades identificatives, personals i de contacte: nom, cognoms, document d'identitat, sexe, nacionalitat, edat, estat civil, adreça postal i electrònica, telèfon fix i mòbil i signatura digital.
 • Dades de solvència patrimonial: dades sobre l'incompliment d'un deute contret amb nosaltres."

També tractem dades personals obtingudes de fonts externes. Concretament:

 • Dades de solvència patrimonial: dades sobre l'incompliment d'un deute contret amb una empresa privada (incloent-hi altres entitats del Grup Reale), dades obtingudes de sistemes d'informació creditícia, d'empreses de valoració creditícia i sistemes d'informació de prevenció de frau. Podeu consultar més informació en www.reale.es/es/politica-de-privacidad, a l'apartat 10. Sistemes d'Informació Creditícia.
 • Informació inclosa en fitxers comuns emparats en codis de conducta del sector assegurador: dades obtingudes de fitxers comuns segons correspongui pel tipus d'assegurança subscrita (Fitxer Històric d'Assegurances de l'Automòbil (SINCO), el Fitxer d'Automòbils de Pèrdua Total, Robatori i Incendi i Fitxer de prevenció del frau en assegurances de rams diversos), així com certificats de sinistralitat d'altres companyies. Les dades es limiten a un màxim de 5 anys d'antiguitat.

Interès legítim: La base legitimadora per a aquesta finalitat és l'interès legítim a impedir i dificultar conductes fraudulentes (com la suplantació d'identitat) que afectin directament la vostra asseguradora, el Grup Reale (p. ex. si suposen pèrdues econòmiques o reputacionals) o el sector en general. Hem fet un judici de ponderació (disponible a petició) per assegurar-nos que aquest interès legítim és prevalent i que els vostres interessos i drets estan ben protegits.

2. Fer enquestes i estudis de satisfacció relacionats amb el procés de sol·licitud i gestió del contracte d'assegurança.

Finalitat / Descripció del tractament: Podrem contactar-vos per fer enquestes de qualitat i estudis de satisfacció relacionats amb el procés de sol·licitud i gestió del contracte d'assegurança.

Dades tractades:

Únicament tractem dades obtingudes directament de la vostra persona amb aquesta finalitat. Concretament:

 • Dades identificatives, personals i de contacte: nom, cognoms, document d'identitat, nacionalitat, edat, estat civil, adreça postal i electrònica, telèfon fix i mòbil.
 • Dades econòmiques i laborals/acadèmiques: situació laboral, professió, nivell d'estudis, nivell d'ingressos i despeses.
 • Informació obtinguda de la nostra activitat comercial i de la relació: sol·licituds de projectes i tarificacions, incloent-hi el detall, idiomes i canals de comunicació de preferència, relacions anteriors amb les entitats i antiguitat, dades contingudes en queixes i reclamacions que ens traslladeu, locucions gravades al Contact Center (CC), dades obtingudes en videoconferències, trucades telefòniques o mitjans equivalents i consultes realitzades a través dels diferents mitjans oferts (CC, Mediador, Àrea Privada web i App).
 • Informació històrica de riscos assegurats actualment i en el passat: informació de la/les pòlissa/es, del/s vehicles i conductors, informació del/s habitatge/s, informació del risc assegurat en altres rams diferents a cotxe i llar, antiguitat de les pòlisses contractades, descomptes i/o accions comercials aplicats sobre les pòlisses, motiu de baixa, suplements i/o canvis realitzats sobre les pòlisses i primes associades a aquesta.
 • Informació històrica de sinistres interns: sinistres declarats incloent-hi motius i dates d'ocurrència i declaració, estat del sinistre, expedients associats, claus de conseqüència, tallers i professionals que hi han intervingut, import desglossat del sinistre (tant provisions com liquidacions pendents i pagaments realitzats), dades identificatives, de contacte i de salut, de perjudicats o lesionats, informació de contacte que ens hàgiu proporcionat, contactes i consultes realitzades.
 • Històric de la vostra informació de satisfacció/experiència: satisfacció global i particular segons els moments en què se us hagi sol·licitat valoració o opinió, comentaris traslladats a les enquestes de satisfacció, accions realitzades com a conseqüència de la valoració o la opinió proporcionades, així com queixes i reclamacions traslladades.

Interès legítim: La base legitimadora per a aquesta finalitat és l'interès legítim de la vostra asseguradora en el bon funcionament dels seus serveis i la companyia. Hem fet un judici de ponderació (disponible a petició) per assegurar-nos que aquest interès legítim és prevalent i que els vostres interessos i drets estan ben protegits.

3. Anonimització i pseudonimització de dades personals per a la realització d'estudis estadístics i històrics per al seguiment i la gestió de la nostra activitat asseguradora, així com per a la millora dels nostres productes o serveis.

Finalitat / Descripció del tractament: Durem a terme processos d'anonimització de les vostres dades personals per (i) fer estudis, anàlisis estadístiques, models analítics i d'intel·ligència artificial per al desenvolupament de millores i nous productes; (ii) el desenvolupament i la millora de models analítics i d'intel·ligència artificial per a determinar propensions de compra i/o accions de retenció sobre els nostres productes; i (iii) elaborar informes sobre la nostra activitat en relació amb el mercat i els clients que ens permetin dirigir i gestionar de manera eficient el nostre negoci, així com crear models estadístics i matemàtics per assistir-hi.

Els tractaments de creació d'informes estadístics i models matemàtics no tenen com a finalitat el tractament de dades personals de manera individual, sinó que es duen a terme amb la finalitat d'obtenir dades estadístiques i agregades, dissociades de la informació dels seus titulars, per elaborar informes de gestió i fórmules algorísmiques o matemàtiques. El tractament de les vostres dades personals és accessori a la finalitat perseguida i implica que es modificaran i afegiran les vostres dades personals de manera que no permetin identificar-te (anonimització) o es tractaran una vegada codificades (pseudonimització).

Dades tractades:

Obtingudes directament de la vostra persona o de la vostra relació amb nosaltres:

 • Dades identificatives, personals i de contacte: nom, cognoms, document d'identitat, sexe, nacionalitat, edat, estat civil, adreça postal i electrònica, telèfon fix i mòbil i signatura digital.
 • Dades econòmiques i laborals/acadèmiques: situació laboral, professió, nivell d'estudis, nivell d'ingressos i despeses i dades del compte bancari.
 • Dades de solvència patrimonial: dades sobre l'incompliment d'un deute contret amb nosaltres.
 • Dades de circumstàncies familiars i dades socioeconòmiques i sociodemogràfiques: cicle de vida, dades personals de tercers inclosos en la cobertura de les pòlisses incloses (p. ex., familiars o empleats), vinculació familiar, tipologia de persones segons l’edat i el nivell d'estudis que habiten a l’entorn geogràfic de l'interssat, tipologia de famílies que habiten en aquest entorn segons el nombre i les característiques dels seus membres, categories d’activitats professionals existents a l’entorn geogràfic on resideix l'interessat, capacitat econòmica segons la/les renda/des anual/s existent a l’entorn esmentat, el nivell d’agrupació –unifamiliar o plurifamiliar– o la presència de zones comercials).
 • Informació obtinguda de la nostra activitat comercial i de la relació: sol·licituds de projectes i tarificacions, incloent-hi el detall, idiomes i canals de comunicació de preferència, relacions anteriors amb les entitats i antiguitat, dades contingudes en queixes i reclamacions que ens traslladeu, locucions gravades al Contact Center (CC), dades obtingudes en videoconferències, trucades telefòniques o mitjans equivalents i consultes realitzades a través dels diferents mitjans oferts (CC, Mediador, Àrea Privada web i App).
 • Informació històrica de riscos assegurats actualment i en el passat: informació de la/les pòlissa/es, del/s vehicles i conductors, informació del/s habitatge/s, informació del risc assegurat en altres rams diferents a cotxe i llar, antiguitat de les pòlisses contractades, descomptes i/o accions comercials aplicats sobre les pòlisses, motiu de baixa, suplements i/o canvis realitzats sobre les pòlisses i primes associades a aquesta.
 • Informació històrica de sinistres interns: sinistres declarats incloent-hi motius i dates d'ocurrència i declaració, estat del sinistre, expedients associats, claus de conseqüència, tallers i professionals que hi han intervingut, import desglossat del sinistre (tant provisions com liquidacions pendents i pagaments realitzats), dades identificatives, de contacte i de salut, de perjudicats o lesionats, informació de contacte que ens hàgiu proporcionat, contactes i consultes realitzades.
 • Històric de la vostra informació de satisfacció/experiència: satisfacció global i particular segons els moments en què se us hagi sol·licitat valoració o opinió, comentaris traslladats a les enquestes de satisfacció, accions realitzades com a conseqüència de la valoració o la opinió proporcionades, així com queixes i reclamacions traslladades.
 • Informació associada a la vostra rendibilitat històrica com a client: prima adquirida, sinistralitat i despeses comercials).

També tractem dades personals obtingudes de fonts externes. Concretament:

 • Dades de solvència patrimonial: dades sobre l'incompliment d'un deute contret amb una empresa privada (incloent-hi altres entitats del Grup Reale), dades obtingudes de sistemes d'informació creditícia, d'empreses de valoració creditícia i sistemes d'informació de prevenció de frau. Podeu consultar més informació en www.reale.es/es/politica-de-privacidad, a l'apartat 10. Sistemes d'Informació Creditícia.
 • Informació inclosa en fitxers comuns emparats en codis de conducta del sector assegurador: dades obtingudes de fitxers comuns segons correspongui pel tipus d'assegurança subscrita (Fitxer Històric d'Assegurances de l'Automòbil (SINCO), el Fitxer d'Automòbils de Pèrdua Total, Robatori i Incendi i Fitxer de prevenció del frau en assegurances de rams diversos) i certificats de sinistralitat d'altres companyies. Les dades es limiten a un màxim de 5 anys d'antiguitat.
 • Informació associada a la vostra localització i al comportament en línia: dades de navegació i activitat (p. ex. informació de galetes, ID dispositiu, ID publicitat, adreça IP i historial de navegació) obtinguts de llocs web, Àrea Privada / App o altres canals d'aquests, altres dispositius facilitats per aquests (p. ex. Blackbox en vehicles) i dades inferides dels seguiments i les anàlisis realitzades; tot això sempre que ho hàgiu permès a través dels dispositius esmentats.
 • Informació agregada de fonts públiques externes i privades sobre el risc: informació de geoposicionament a Google, informació associada a la localització obtinguda de fonts externes de caràcter públic o privat (p. ex. de l'INE, AEMET, DGT, registre d'habitatges turístics (Airbnb), dades censals, informació de l'IGN) i dades obtingudes d'altres fonts d'accés públic com ara diaris i butlletins oficials, registres públics, resolucions de les AAPP, cadastre, guies telefòniques, llistes de persones pertanyents a col·legis professionals o autònoms, informació comercial de Google, imatges via satèl·lit d'una llar, edifici, empresa i domòtica.
 • Altres dades obtingudes de xarxes socials: perfils de xarxes socials, comentaris i publicacions de manera pública en xarxes socials (p. ex. Facebook, Twitter, Instagram, etc.), blocs, fòrums, comentaris i publicacions de manera privada als perfils de l'entitat de xarxes socials, sempre que ens hàgiu prestat el vostre consentiment.

Interès legítim: La base legitimadora per a aquesta finalitat és el nostre interès legítim a dissenyar, organitzar i optimitzar l'activitat empresarial i comercial de la manera més eficient possible. Així com definir o millorar el disseny dels nostres productes o serveis. Hem fet un judici de ponderació (disponible a petició) per assegurar-nos que aquest interès legítim és prevalent i que els vostres interessos i drets estan ben protegits.

4. Conèixer la vostra solvència patrimonial i de crèdit.

Finalitat/Descripció del tractament: la vostra Asseguradora consultarà els fitxers comuns relatius al compliment o incompliment d'obligacions dineràries. Aquesta consulta es pot fer abans i durant la relació contractual. De la mateixa manera i amb subjecció a la normativa vigent, el client queda informat que l'incompliment de les obligacions dineràries assumides en virtut dels contractes que mantingui podrà ocasionar la inclusió de les dades personals en un fitxer comú relatiu al compliment o incompliment d'obligacions dineràries.

Obtingudes directament de la vostra persona o de la vostra relació amb nosaltres:

 • Dades identificatives, personals i de contacte: nom, cognoms, document d'identitat, sexe, nacionalitat, edat, estat civil, adreça postal i electrònica, telèfon fix i mòbil.
 • Dades de solvència patrimonial: dades sobre l'incompliment d'un deute contret amb nosaltres."

També tractem dades personals obtingudes de fonts externes. Concretament:

 • Dades de solvència patrimonial: dades sobre l'incompliment d'un deute contret amb una empresa privada (incloent-hi altres entitats del Grup Reale), dades obtingudes de sistemes d'informació creditícia, d'empreses de valoració creditícia i sistemes d'informació de prevenció de frau. Podeu consultar més informació en www.reale.es/es/politica-de-privacidad, a l'apartat 10. Sistemes d'Informació Creditícia.

Interès legítim: La base legitimadora per a aquesta finalitat és el vostre interès legítim a evitar el frau i assegurar el cobrament pels productes i serveis que us oferim. Hem fet un judici de ponderació (disponible a petició) per assegurar-nos que aquest interès legítim és prevalent i que els vostres interessos i drets estan ben protegits.

05 Quins tractaments fem amb les vostres dades personals com a corresponsables del tractament?: Finalitats, bases legals i dades personals

REALE SEGUROS GENERALES I REALE VIDA duen a terme els tractaments següents en qualitat de corresponsables del tractament, ja que EN determinen de manera conjunta els fins i mitjans. Pots accedir als aspectes essencials de l'acord de corresponsabilitat entre els Corresponsables a través de: www.reale.es/es/politica-de-privacidad, a l'apartat 11. Corresponsabilitat.

1. Gestió centralitzada de les dades personals amb finalitats organitzacionals de gestió de clients.

Finalitat / Descripció del tractament: Tractem les vostres dades personals de manera conjunta per a la gestió centralitzada dels nostres recursos interns, així com per proporcionar-te un servei més immediat i complet a petició. Això implica el manteniment d'una base de dades comuna que ens ajuda a poder gestionar les vostres peticions i els nostres recursos interns de manera conjunta.

Per exemple, quan acudeixes a qualsevol de les nostres sucursals per sol·licitar-nos ajuda en relació amb una o diverses assegurances contractades amb algú o qualsevol de nosaltres, els nostres agents consulten les dades personals necessàries per a aquesta consulta de què disposem qualsevol de nosaltres per tenir una visió més global i poder prestar-vos un servei més eficient.

Dades tractades:

Obtingudes directament de la vostra persona o de la vostra relació amb nosaltres:

 • Dades identificatives, personals i de contacte: nom, cognoms, document d'identitat, sexe, nacionalitat, edat, estat civil, adreça postal i electrònica, telèfon fix, mòbil i signatura digital.
 • Dades econòmiques i laborals/acadèmiques: situació laboral, professió, nivell d'estudis, nivell d'ingressos i despeses i dades identificatives del compte bancari.
 • Dades de solvència patrimonial: dades sobre l'incompliment d'un deute contret amb nosaltres.
 • Dades de circumstàncies familiars i dades socioeconòmiques i sociodemogràfiques: cicle de vida, dades personals de tercers inclosos en la cobertura de les pòlisses incloses (p. ex., familiars o empleats), vinculació familiar, tipologia de persones segons l’edat i el nivell d'estudis que habiten a l’entorn geogràfic de l'interssat, tipologia de famílies que habiten en aquest entorn segons el nombre i les característiques dels seus membres, categories d’activitats professionals existents a l’entorn geogràfic on resideix l'interessat, capacitat econòmica segons la/les renda/des anual/s existent a l’entorn esmentat, el nivell d’agrupació –unifamiliar o plurifamiliar– o la presència de zones comercials).
 • Informació obtinguda de la nostra activitat comercial i de la relació: sol·licituds de projectes i tarificacions, incloent-hi el detall, idiomes i canals de comunicació de preferència, relacions anteriors amb les entitats i antiguitat, dades contingudes en queixes i reclamacions que ens traslladeu, locucions gravades al Contact Center (CC), dades obtingudes en videoconferències, trucades telefòniques o mitjans equivalents i consultes realitzades a través dels diferents mitjans oferts (CC, Mediador, Àrea Privada web i App) dades personals de tercers incloses en la cobertura de les pòlisses ofertes (p.ex. familiars o empleats) i vinculació familiar.
 • Informació històrica de riscos assegurats actualment i en el passat: informació de la/les pòlissa/es, del/s vehicles i conductors, informació del/s habitatge/s, informació del risc assegurat en altres rams diferents a cotxe i llar, antiguitat de les pòlisses contractades, descomptes i/o accions comercials aplicats sobre les pòlisses, motiu de baixa, suplements i/o canvis realitzats sobre les pòlisses i primes associades a aquesta.
 • Informació històrica de sinistres interns: sinistres declarats incloent-hi motius i dates d'ocurrència i declaració, estat del sinistre, expedients associats, claus de conseqüència, tallers i professionals que hi han intervingut, import desglossat del sinistre (tant provisions com liquidacions pendents i pagaments realitzats), dades identificatives i de contacte de perjudicats o lesionats, informació de contacte que ens hàgiu proporcionat, contactes i consultes realitzades.
 • Històric de la vostra informació de satisfacció/experiència: satisfacció global i particular segons els moments en què se us hagi sol·licitat valoració o opinió, comentaris traslladats a les enquestes de satisfacció, accions realitzades com a conseqüència de la valoració o la opinió proporcionades, així com queixes i reclamacions traslladades.
 • Informació associada a la vostra rendibilitat històrica com a client: prima adquirida, sinistralitat.

Interès legítim: La base legitimadora per a aquesta finalitat és l'interès legítim dels Corresponsables a mantenir un repositori comú de les vostres dades personals per poder gestionar de manera més eficient els nostres recursos interns i poder proporcionar els nostres serveis de manera integral. Hem fet un judici de ponderació (disponible a petició) per assegurar-nos que aquest interès legítim és prevalent i que els vostres interessos i drets estan ben protegits.

2. Elaboració de perfils “bàsics” amb finalitats comercials o promocionals únicament mentre sigueu client de qualsevol dels Corresponsables.

Finalitat / Descripció del tractament: Tractem les vostres dades personals per elaborar perfils “bàsics” sobre la vostra persona fent servir estudis de màrqueting, procediments estadístics i tècniques de segmentació amb finalitats comercials o promocionals únicament mentre sigueu client de qualsevol dels Corresponsables i sobre la base de les dades que obtenim de la vostra persona i durant la relació amb ella.

MÉS INFO: Això significa que elaborarem models comercials de venda encreuada entre els Corresponsables (que no impliquen l'encreuament i/o la combinació de les vostres dades personals de què disposa cada Corresponsable) i accions de captació, fidelització, desenvolupament i retenció de clients conjunt.

Aquest perfilat es realitzarà sense implicar la presa de decisions basades únicament en tractaments automatitzats, sobre la base de paràmetres senzills, per avaluar determinats aspectes generals sobre la vostra persona, en particular per analitzar i predir o deduir aspectes relatius a les vostres preferències o necessitats per oferir-vos els productes i serveis que creguem que us poden interessar en funció de les preferències i necessitats deduïdes. Per elaborar els perfils esmentats, els Corresponsables tindran en compte les dades que detallem a continuació, per valorar quins productes poden resultar del vostre interès a partir de models que ens permeten valorar la vostra propensió a la compra.

Aquest perfilat no comporta un tractament exhaustiu de les vostres dades personals (tant en durada (p. ex. no tractarem dades personals de més de cinc (5) anys d'antiguitat) com en quantitat o origen) ni tractem dades personals especialment intrusives com ara dades sensibles, externes o dades sobre el vostre comportament en línia i geolocalització. Per això parlem de “bàsic”. A més, no farem servir aquest perfil comercial, en cap cas, per a la denegació de cap producte o servei o altres finalitats que puguin tenir un impacte significatiu en la vostra persona.

Dades tractades:

 • Dades identificatives, personals i de contacte: nom, cognoms, document d'identitat, sexe, nacionalitat, edat, estat civil, adreça postal i electrònica, telèfon fix i mòbil.
 • Dades econòmiques i laborals/acadèmiques: situació laboral, professió, nivell d'estudis, nivell d'ingressos i despeses i dades del compte bancari.
 • Dades de solvència patrimonial: dades sobre l'incompliment d'un deute contret amb nosaltres.
 • Dades de circumstàncies familiars i dades socioeconòmiques i sociodemogràfiques: cicle de vida, dades personals de tercers inclosos en la cobertura de les pòlisses incloses (p. ex., familiars o empleats), vinculació familiar, tipologia de persones segons l’edat i el nivell d'estudis que habiten a l’entorn geogràfic de l'interssat, tipologia de famílies que habiten en aquest entorn segons el nombre i les característiques dels seus membres, categories d’activitats professionals existents a l’entorn geogràfic on resideix l'interessat, capacitat econòmica segons la/les renda/des anual/s existent a l’entorn esmentat, el nivell d’agrupació –unifamiliar o plurifamiliar– o la presència de zones comercials).
 • Informació obtinguda de la nostra activitat comercial i de la relació: sol·licituds de projectes i tarificacions, incloent-hi el detall, idiomes i canals de comunicació de preferència, relacions anteriors amb les entitats i antiguitat, dades contingudes en queixes i reclamacions que ens traslladeu, locucions gravades al Contact Center (CC), dades obtingudes en videoconferències, trucades telefòniques o mitjans equivalents i consultes realitzades a través dels diferents mitjans oferts (CC, Mediador, Àrea Privada web i App).
 • Informació històrica de riscos assegurats actualment i en el passat: informació de la/les pòlissa/es, del/s vehicles i conductors, informació del/s habitatge/s, informació del risc assegurat en altres rams diferents a cotxe i llar, antiguitat de les pòlisses contractades, descomptes i/o accions comercials aplicats sobre les pòlisses, motiu de baixa, suplements i/o canvis realitzats sobre les pòlisses i primes associades a aquesta.
 • Històric de la vostra informació de satisfacció/experiència: satisfacció global i particular segons els moments en què se us hagi sol·licitat valoració o opinió, comentaris traslladats a les enquestes de satisfacció, accions realitzades com a conseqüència de la valoració o la opinió proporcionades, així com queixes i reclamacions traslladades als Corresponsables.
 • Informació associada a la vostra rendibilitat històrica com a client: prima adquirida, sinistralitat i despeses comercials).

Interès legítim: La base legitimadora per a aquesta finalitat és l'interès legítim dels Corresponsables a conèixer les vostres preferències i interessos per oferir-vos serveis i productes que puguin resultar del vostre interès en comptes de tractar-vos com un desconegut i fer-vos ofertes genèriques, i millorar així l'oferta que se't remeti i el tracte com a client. Hem fet un judici de ponderació (disponible a petició) per assegurar-nos que aquest interès legítim és prevalent i que els vostres interessos i drets estan ben protegits.

3. Enviament de comunicacions comercials de productes i serveis propis i similars als contractats prèviament, per qualsevol mitjà, únicament mentre sigueu client de qualsevol dels Corresponsables.

Finalitat / Descripció del tractament: Tractem les vostres dades personals per enviar-vos comunicacions comercials de productes i serveis propis (p. ex. de qualsevol dels Corresponsables o altres empreses del Grup Reale) i similars a les contractades prèviament per qualsevol mitjà (p. ex. carta postal, correu electrònic, telèfon (incloent-hi SMS, WhatsApp i notificacions push) únicament mentre sigueu client de qualsevol dels Corresponsables.

Dades tractades: Cada Corresponsable enviarà aquestes comunicacions als seus clients tractant les vostres dades identificatives i de contacte de què disposa. A més, partirem de la informació obtinguda com a resultat de l'elaboració de perfils sempre que no us hi hàgiu oposat o hàgiu prestat el vostre consentiment, segons resulti d'aplicació.

Interès legítim: La base legitimadora per a aquesta finalitat és l'interès legítim dels Corresponsables a oferir-vos productes i serveis, si escau, en funció del vostre perfil i promocionar la nostra activitat asseguradora (després de fer un judici de ponderació (disponible a petició) per assegurar-nos que aquest interès legítim és prevalent i que els vostres interessos i drets romanen ben protegits), així com l'habilitació legal prevista per la normativa dels serveis de la societat de la informació i comerç electrònic respecte de les comunicacions comercials per mitjans electrònics.

Si la vostra assegurança ha estat intermediada per un Corredor o un Operador de Banca Assegurances només tractarem les vostres dades per a aquesta finalitat si prèviament el vostre Corredor d'assegurances/ Operador ens autoritza per a cada acció, i en els casos en què apliqui, addicionalment, hi hàgiu prestat el vostre consentiment.

Només si ens heu facilitat el vostre consentiment farem servir les vostres dades amb les finalitats següents:

A més, si la vostra assegurança ha estat intermediada per un Corredor o un Operador de Banca Assegurances només tractarem les vostres dades per a aquestes finalitats si prèviament el vostre Corredor d'assegurances/ Operador ens autoritza per a cada acció.

La decisió és vostra!

Podreu decidir si ens doneu o no el vostre consentiment, accedint a https://consentimientos.reale.es/.

1. Elaboració de perfils “avançats” amb finalitats comercials o promocionals.

Finalitat / Descripció del tractament: Si ens doneu el vostre consentiment, elaborarem perfils “avançats” sobre la vostra persona mitjançant estudis de màrqueting i tècniques i procediments estadístics, analítics i d'intel·ligència artificial, i de segmentació amb l'objectiu de dur a terme activitats comercials i promocionals no genèriques i que s'ajustin a les vostres preferències, interessos i conducta (és a dir, que s'ajustin a la vostra persona). Podreu atorgar el vostre consentiment amb independència que sigueu client o no.

Aquest perfilat es realitzarà automàticament (sense implicar la presa de decisions basades únicament en tractaments automatitzats) i permetrà que avaluem aspectes personals sobre la vostra persona de manera més exhaustiva en contrast amb el perfilat “bàsic” (vegeu apartat 5.A. finalitat 2), és a dir, amb més quantitat de dades i incloent-hi fonts externes, mitjançant la realització de models comercials de venda encreuada entre els Corresponsables o accions de captació, fidelització, desenvolupament i retenció de clients conjunts. Per elaborar els perfils esmentats, els Corresponsables tindran en compte les dades a continuació indicades, per oferir-vos productes, beneficis i promocions personalitzades.

Aquest perfilat avançat no servirà en cap cas de base per a la denegació de cap producte o servei o altres finalitats que puguin tenir un impacte significatiu per a la vostra persona.

Si us heu oposat a la realització del perfilat bàsic, no es durà a terme aquest tractament amb independència que hi hàgiu atorgat el consentiment.

Dades tractades:

 • Dades tractades per a l'elaboració del perfil bàsic.
 • Dades de solvència patrimonial: dades sobre l'incompliment d'un deute contret amb una empresa privada (incloent-hi altres entitats del Grup Reale), dades obtingudes de sistemes d'informació creditícia (Experian), d'empreses de valoració creditícia (Equifax Ibérica, SL) i de sistemes d'informació de prevenció de frau (Confirma i Experian). Podeu consultar més informació en www.reale.es/es/politica-de-privacidad, a l'apartat 10. Sistemes d'Informació Creditícia.
 • Informació inclosa en fitxers comuns emparats en codis de conducta del sector assegurador: dades obtingudes de fitxers comuns segons correspongui pel tipus d'assegurança subscrita (Fitxer Històric d'Assegurances de l'Automòbil (SINCO), el Fitxer d'Automòbils de Pèrdua Total, Robatori i Incendi i Fitxer de prevenció del frau en assegurances de rams diversos) i certificats de sinistralitat d'altres companyies. Les dades es limiten a un màxim de 5 anys d'antiguitat.
 • Informació de geoposicionament i del risc assegurat: localització, informació associada a la localització obtinguda de fonts externes de caràcter públic o privat (p. ex. de l'INE, AEMET, DGT, Google, companyies de telefonia o serveis d'internet).
 • Informació agregada de fonts públiques externes i privades sobre el risc: informació de geoposicionament a Google, informació associada a la localització obtinguda de fonts externes de caràcter públic o privat (p. ex. de l'INE, AEMET, DGT, registre d'habitatges turístics (Airbnb), dades censals, informació de l'IGN i dades obtingudes d'altres fonts d'accés públic com ara diaris i butlletins oficials, registres públics, resolucions de les AAPP, cadastre, guies telefòniques, llistes de persones pertanyents a col·legis professionals o autònoms, informació comercial de Google, imatges via satèl·lit d'una llar, edifici, empresa i domòtica.
 • Altres dades obtingudes de xarxes socials: perfils de xarxes socials, comentaris i publicacions de manera pública en xarxes socials (p. ex. Facebook, Twitter, Instagram, etc.), blocs, fòrums, comentaris i publicacions de manera privada als perfils dels Corresponsables en xarxes socials.

Dades tractades: Cada Corresponsable enviarà aquestes comunicacions als seus propis clients i tractarà per fer-ho les vostres dades identificatives i de contacte de què disposa. A més, partirem de la informació obtinguda com a resultat de l'elaboració de perfils indicats en les finalitats anteriors sempre que no us hi hàgiu oposat o hàgiu prestat el vostre consentiment, segons resulti d'aplicació.

2. Enviament d'accions comercials durant dos anys un cop conclosa la relació precontractual i/o contractual.

Finalitat / Descripció del tractament: Si ens doneu el vostre consentiment, podrem mantenir les vostres dades durant dos anys un cop hagi conclòs la validesa de la vostra sol·licitud d'assegurança, projecte o tarifació (relació precontractual) i/o la vostra assegurança (relació contractual), per oferir-vos productes, bonificacions i participar en campanyes promocionals que puguin ser del vostre interès sobre la base del coneixement que tenim sobre la vostra persona. Per això necessitarem gestionar i avaluar les dades que detallem a continuació.

Dades tractades:

Obtingudes directament de la vostra persona o de la vostra relació amb nosaltres:

 • Dades identificatives, personals i de contacte: nom, cognoms, document d'identitat, sexe, nacionalitat, edat, estat civil, adreça postal i electrònica, telèfon fix, mòbil i signatura digital.
 • Dades econòmiques i laborals/acadèmiques: situació laboral, professió, nivell d'estudis, nivell d'ingressos i despeses i dades identificatives del compte bancari.
 • Dades de solvència patrimonial: dades sobre l'incompliment d'un deute contret amb nosaltres.
 • Dades de circumstàncies familiars i dades socioeconòmiques i sociodemogràfiques: cicle de vida, dades personals de tercers inclosos en la cobertura de les pòlisses incloses (p. ex., familiars o empleats), vinculació familiar, tipologia de persones segons l’edat i el nivell d'estudis que habiten a l’entorn geogràfic de l'interssat, tipologia de famílies que habiten en aquest entorn segons el nombre i les característiques dels seus membres, categories d’activitats professionals existents a l’entorn geogràfic on resideix l'interessat, capacitat econòmica segons la/les renda/des anual/s existent a l’entorn esmentat, el nivell d’agrupació –unifamiliar o plurifamiliar– o la presència de zones comercials).
 • Informació obtinguda de la nostra activitat comercial i de la relació: sol·licituds de projectes i tarificacions, incloent-hi el detall, idiomes i canals de comunicació de preferència, relacions anteriors amb les entitats i antiguitat, dades contingudes en queixes i reclamacions que ens traslladeu, locucions gravades al Contact Center (CC), dades obtingudes en videoconferències, xat en línia, trucades telefòniques o mitjans equivalents i consultes realitzades a través dels diferents mitjans oferts (CC, Mediador, Àrea Privada web i App) dades personals de tercers incloses en la cobertura de les pòlisses ofertes (p.ex. familiars o empleats) i vinculació familiar.
 • Informació històrica de riscos assegurats actualment i en el passat: informació de la/les pòlissa/es, del/s vehicles i conductors, informació del/s habitatge/s, informació del risc assegurat en altres rams diferents a cotxe i llar, antiguitat de les pòlisses contractades, descomptes i/o accions comercials aplicats sobre les pòlisses, motiu de baixa, suplements i/o canvis realitzats sobre les pòlisses i primes associades a aquesta.
 • Informació històrica de sinistres interns: sinistres declarats incloent-hi motius i dates d'ocurrència i declaració, estat del sinistre, expedients associats, claus de conseqüència, tallers i professionals que hi han intervingut, import desglossat del sinistre (tant provisions com liquidacions pendents i pagaments realitzats), dades identificatives i de contacte de perjudicats o lesionats, informació de contacte que ens hàgiu proporcionat, contactes i consultes realitzades.
 • Històric de la vostra informació de satisfacció/experiència: satisfacció global i particular segons els moments en què se us hagi sol·licitat valoració o opinió, comentaris traslladats a les enquestes de satisfacció, accions realitzades com a conseqüència de la valoració o la opinió proporcionades, així com queixes i reclamacions traslladades.
 • Informació associada a la vostra rendibilitat històrica com a client: prima adquirida, sinistralitat.

Dades tractades: Cada Corresponsable enviarà aquestes comunicacions als seus propis clients i tractarà per fer-ho les vostres dades identificatives i de contacte de què disposa. A més, partirem de la informació obtinguda com a resultat de l'elaboració de perfils indicats en les finalitats anteriors sempre que no us hi hàgiu oposat o hàgiu prestat el vostre consentiment, segons resulti d'aplicació.

3. Enviament d'informació promocional i publicitària d'entitats del Grup Reale i terceres empreses, sigueu client o no.

Finalitat / Descripció del tractament: Si ens hi doneu el vostre consentiment, podrem enviar-vos per qualsevol mitjà informació promocional i publicitària d'entitats del Grup Reale, d'entitats participades i/o altres terceres empreses amb què la vostra Asseguradora mantingui acords de col·laboració pertanyents als sectors d'activitat següents: assegurances, serveis relacionats amb la salut i el benestar, financers, telecomunicacions, seguretat, tecnologia, energia, audiovisual, educació, lleure, automoció i gran consum i que puguin ser del vostre interès.

Podeu consultar les entitats del Grup Reale, entitats participades i/o altres terceres empreses amb què la vostra Asseguradora mantingui acords de col·laboració. Podeu consultar més informació a la nostra pàgina web a l'apartat Qui som.

Dades tractades:

Obtingudes directament de la vostra persona o de la vostra relació amb nosaltres:

 • Dades identificatives, personals i de contacte: nom, cognoms, document d'identitat, sexe, nacionalitat, edat, estat civil, adreça postal i electrònica, telèfon fix, mòbil i signatura digital.
 • Dades econòmiques i laborals/acadèmiques: situació laboral, professió, nivell d'estudis, nivell d'ingressos i despeses i dades identificatives del compte bancari.
 • Dades de solvència patrimonial: dades sobre l'incompliment d'un deute contret amb nosaltres.
 • Dades de circumstàncies familiars i dades socioeconòmiques i sociodemogràfiques: cicle de vida, dades personals de tercers inclosos en la cobertura de les pòlisses incloses (p. ex., familiars o empleats), vinculació familiar, tipologia de persones segons l’edat i el nivell d'estudis que habiten a l’entorn geogràfic de l'interssat, tipologia de famílies que habiten en aquest entorn segons el nombre i les característiques dels seus membres, categories d’activitats professionals existents a l’entorn geogràfic on resideix l'interessat, capacitat econòmica segons la/les renda/des anual/s existent a l’entorn esmentat, el nivell d’agrupació –unifamiliar o plurifamiliar– o la presència de zones comercials).
 • Informació obtinguda de la nostra activitat comercial i de la relació: sol·licituds de projectes i tarificacions, incloent-hi el detall, idiomes i canals de comunicació de preferència, relacions anteriors amb les entitats i antiguitat, dades contingudes en queixes i reclamacions que ens traslladeu, locucions gravades al Contact Center (CC), dades obtingudes en videoconferències, xat en línia, trucades telefòniques o mitjans equivalents i consultes realitzades a través dels diferents mitjans oferts (CC, Mediador, Àrea Privada web i App) dades personals de tercers incloses en la cobertura de les pòlisses ofertes (p.ex. familiars o empleats) i vinculació familiar.
 • Informació històrica de riscos assegurats actualment i en el passat: informació de la/les pòlissa/es, del/s vehicles i conductors, informació del/s habitatge/s, informació del risc assegurat en altres rams diferents a cotxe i llar, antiguitat de les pòlisses contractades, descomptes i/o accions comercials aplicats sobre les pòlisses, motiu de baixa, suplements i/o canvis realitzats sobre les pòlisses i primes associades a aquesta.
 • Informació històrica de sinistres interns: sinistres declarats incloent-hi motius i dates d'ocurrència i declaració, estat del sinistre, expedients associats, claus de conseqüència, tallers i professionals que hi han intervingut, import desglossat del sinistre (tant provisions com liquidacions pendents i pagaments realitzats), dades identificatives i de contacte de perjudicats o lesionats, informació de contacte que ens hàgiu proporcionat, contactes i consultes realitzades.
 • Històric de la vostra informació de satisfacció/experiència: satisfacció global i particular segons els moments en què se us hagi sol·licitat valoració o opinió, comentaris traslladats a les enquestes de satisfacció, accions realitzades com a conseqüència de la valoració o la opinió proporcionades, així com queixes i reclamacions traslladades.
 • Informació associada a la vostra rendibilitat històrica com a client: prima adquirida, sinistralitat.

Dades tractades: Cada Corresponsable enviarà aquestes comunicacions als seus propis clients i tractarà per fer-ho les vostres dades identificatives i de contacte de què disposa. A més, partirem de la informació obtinguda com a resultat de l'elaboració de perfils indicats en les finalitats anteriors sempre que no us hi hàgiu oposat o hàgiu prestat el vostre consentiment, segons resulti d'aplicació.

Conservarem les vostres dades personals mentre siguin necessàries per a complir amb les finalitats esmentades abans (ja sigui com a responsables independents o com a corresponsables) i mentre hi ha una base legal per a fer-ho. Concretament, la vostra Asseguradora conservarà les dades necessàries per a l'execució del vostre contracte mentre estigui en vigor (p. ex. durant el termini de vigència de la pòlissa o mentre es mantinguin operacions vinculades pendents com sinistres, rebuts o reclamacions) o fins que es determini si es formalitza o no el mateix en cas de sol·licituds d'assegurança o tarificacions. També conservarem les vostres dades personals mentre sigui necessari perquè complim amb les obligacions legals a què estiguem subjectes i mentre aquestes obligacions siguin aplicables. En compliment de la normativa específica d'assegurances, es conservarà la informació com a mínim durant 5 anys i fins a 10 anys en compliment de les nostres obligacions relatives a la lluita contra el blanqueig de capitals.

Sense perjudici de l'anterior, us informem, que, una vegada finalitzada la vostra relació amb nosaltres, les vostres dades es mantindran bloquejades, i només seran accessibles per personal autoritzat, durant el període de temps necessari per a la protecció davant de potencials accions legals, així com a disposició de les autoritats competents durant els terminis de prescripció aplicables.

En el cas d'aquells tractaments de dades personals que s'emparin en el vostre consentiment, conservarem les vostres dades personals fins que el revoqueu; o, en el cas dels tractaments de dades personals que s'emparin en el nostre interès legítim, els conservarem fins que us hi oposeu (i mentre aquest interès legítim prevalgui sobre els vostres interessos i drets). Posteriorment, es mantindran bloquejades únicament a disposició de les autoritats competents durant els terminis de prescripció legal i durant el període de temps necessari per a la protecció davant de potencials accions legals i contractuals.

En compliment de les nostres obligacions legals, les vostres dades personals es comunicaran a les autoritats administratives i judicials competents quan ho requereixin en el marc de les seves competències. Així mateix, podrem comunicar les vostres dades a aquestes mateixes autoritats per a la defensa dels nostres drets i sobre la base del nostre interès legítim en el desenvolupament correcte de la nostra activitat i els nostres drets (després de fer un judici de ponderació -disponible a petició- per assegurar-nos que els vostres interessos i drets no prevalen sobre el nostre interès legítim).

També comunicarem les vostres dades a les entitats següents:

 • A altres entitats del Grup Reale per al compliment de les nostres obligacions de supervisió o per a la gestió centralitzada dels nostres recursos informàtics sobre la base del nostre interès legítim a transmetre dades personals dins del grup empresarial per a finalitats administratives internes.
 • A entitats financeres, per a la gestió de cobraments i pagaments, quan sigui necessari per a l'execució del contracte.
 • A entitats i organismes, públics o privats, que intervinguin en la gestió del contracte d'assegurança, com ara altres asseguradores o reasseguradores o intervinents en la gestió de la pòlissa que actuen com a encarregats (advocats, pèrits, tallers de reparació, clíniques per a l'assistència sanitària, etc., així com forces i cossos de seguretat de l'Estat, reguladors o òrgans governamentals, sempre que la comunicació esdevingui estrictament necessària per a l'execució del contracte i en els termes previstos a la LOSSEAR.
 • Al corredor o a la corredoria d'assegurança amb què mantingueu una relació i que intermediïn en el contracte d'assegurança sobre la base de l'acord de mediació, sempre respectant la normativa vigent.
 • A fitxers comuns de solvència relatius al compliment i l’incompliment d’obligacions dineràries. En cas que no es produeixi el pagament en els termes prevists en els contractes que formalitzeu i compliu els requisits establerts amb aquesta finalitat en la normativa sobre protecció de dades, les dades relatives a l’impagament podran ser comunicades a fitxers comuns de solvència relatius al compliment o l’incompliment d’obligacions dineràries sobre la base del nostre interès legítim de lluitar contra el frau i després de fer un judici de ponderació (disponible a petició).
 • A fitxers comuns als quals l'asseguradora s'hagi adherit per a la prevenció i la detecció del frau, segons correspongui pel tipus d'assegurança subscrit (el Fitxer Històric d'Assegurances de l'Automòbil (SINCO), el Fitxer d'Automòbils de Pèrdua Total, Robatori i Incendi i el Fitxer de prevenció del frau en assegurances de rams diversos, el titular del quals és UNESPA), per a la gestió de la liquidació de sinistres i la col·laboració estadística i actuarial i per permetre la tarifació/selecció de riscos per a l'elaboració d'estudis de tècnica asseguradora, sobre la base del nostre interès legítim (després de fer un judici de ponderació, disponible a petició) i el del sector per a la prevenció i lluita contra el frau sota els termes previstos a la LOSSEAR).
 • Al Fitxer Informatiu de Vehicles Assegurats (FIVA) per facilitar el control de l'obligació que té tot propietari de vehicle de motor amb estacionament habitual a Espanya de subscriure i mantenir en vigor un contracte d'assegurança que cobreixi, en els àmbits i fins als límits fixats per a l'assegurament de subscripció obligatòria, la responsabilitat civil del conductor.

Les vostres dades personals tractades en el marc de la corresponsabilitat no es comunicaran a cap tercer al marge dels Corresponsables identificats aquí, és a dir, REALE SEGUROS GENERALES I REALE VIDA i per a les finalitats i sobre les bases legitimadores previstes aquí.

Al Grup Reale tractem les vostres dades dins de l'Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis ubicats també dins de l'Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats de nivell de protecció adequat per la Comissió Europea.

Si necessitem fer servir proveïdors de serveis o reasseguradors que realitzin tractaments fora de l'Espai Econòmic Europeu o en països que no han estat declarats de nivell de protecció adequat per la Comissió Europea, ens assegurarem de garantir la seguretat i la legitimitat del tractament de les vostres dades i us n'informarem per endavant indicant els països receptors, les garanties addicionals adoptades i posant-les a la vostra disposició a través del nostre delegat de protecció de dades.

A continuació, pots trobar els fitxers externs d’empreses de valoració creditícia i de sistemes d’informació de prevenció de frau, que consultem per obtenir informació relativa al compliment d’un deute contret amb una empresa privada.

A continuació, es descriuen els aspectes essencials de l’Acord de Corresponsabilitat entre REALE SEGUROS GENERALES, S.A. (“RSG”) i REALE VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS (“REALE VIDA”).

Parts/Corresponsables

REALE SEGUROS GENERALES, S.A. ("RSG"), societat vàlidament constituïda i existent a Espanya, amb domicili social a C/ Príncipe de Vergara, 125, 28002 Madrid, i CIF A78520293, i REALE VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS (“REALE VIDA”), societat vàlidament constituïda i existent a Espanya, amb domicili social a C/ Príncipe de Vergara, 125, 28002 Madrid, i CIF A85877066.

Informació sobre protecció de dades personals

Abast del tractament conjunt

Gestió centralitzada dels contractes d’assegurança amb finalitats organitzacionals en l’àmbit de la gestió de clients.

Activitats de prospecció comercial (inclosa la venda associada).

Elaboració de perfils amb finalitats comercials (inclosa la creació de models analítics per a la classificació de clients (potencials, existents i passats)) en els diferents àmbits per fer-ne la segmentació i/o el perfilat, i així poder dur a terme actuacions comercials, per exemple, en el cas de models comercials de cross-selling o en accions de retenció/fidelització.

Categories d’interessats i categories de dades personals

Clients potencials d’RSG i REALE VIDA.

Clients existents i passats d’RSG i REALE VIDA.

Compliment dels requisits dels articles 6, 7, 8, 13, 14 i 26 del Reglament [UE] 2016/679 (“RGPD”) quan es demanen les dades personals

El corresponsable que demani inicialment les dades personals és qui haurà de complir els requisits.

Violacions de la seguretat de les dades personals

Cada corresponsable que pateixi una violació de la seguretat de les dades personals que afecti les dades personals objecte de corresponsabilitat haurà d’avaluar-la i complir les obligacions de notificació d’acord amb els articles 33 i 34 del RGPD.

Punt de contacte per als interessats

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.
Adreça postal: C/ Príncipe de Vergara, 125, 28002, Madrid, Espanya]
Adreça de correu electrònic:
protecciondedatos@reale.es

Drets dels interessats

Els interessats poden exercir els drets d’informació, accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament d’acord amb la normativa aplicable de protecció de dades davant cadascun dels corresponsables, el punt de contacte per als interessats o davant d’ambdós corresponsables conjuntament.

Responsable

REALE Seguros Generales, S.A. (RSG), REALE Vida y Pensiones (RV) , S.A. de Seguros, REALE ITES Esp, S.L. (RItes), REALE IMMOBILI ESPAÑA, S.A.

Finalidad y legitimación

Los datos que nos has facilitado serán utilizados por RSG, RV,RItes o RImmobili según corresponda, para:

(1) Atender su ofrecimiento y gestionar su candidatura en los procesos de selección de los que forme parte Legitimación: consentimiento.
(2) Elaboración de perfiles de los candidatos que otorgue, potencialmente, una mayor coherencia o lealtad en el proceso de selección (p. ej., reduciendo la posibilidad de error humano, la discriminación y el abuso de poder). Legitimación: ejecución del contrato.

Destinatarios

 • A otras entidades del Grupo Reale para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y la gestión centralizada del servicio.
Derechos

Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y, en su caso, oposición al tratamiento, así como revocar tu consentimiento en cualquier momento, dirigiéndote a la Entidad REALE que corresponda a través del correo protecciondedatos@reale.es.

Información
adicional

Te recomendamos consultes información completa y detallada sobre el tratamiento de tus datos aquí.

Nos comunicaremos contigo a través de cualquier medio (incluyendo Whatsapp) cuando sea necesario para alguna de las finalidades descritas anteriormente. Si no quieres recibir comunicaciones por algún medio en concreto, ponte en contacto con nosotros para registrar tus preferencias.

Reale seguros

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

El responsable del tratamiento podrá ser REALE Seguros Generales, REALE Vida, REALE ITES o REALE IMMOBILI ESPAÑA, S.A. (en adelante “las ENTIDADES” o “REALE”), en función de la oferta de empleo que solicite.

 • REALE Seguros Generales, S.A. con domicilio Calle Príncipe de Vergara, 125, 28002, Madrid y CIF A-78520293.
 • REALE Vida y Pensiones, S.A. de Seguros con domicilio en Calle Príncipe de Vergara, 125, 28002, Madrid y CIF A-85877066.
 • REALE ITES Esp, S.L., con domicilio en Calle Príncipe de Vergara, 125, 28002, Madrid y CIF B-88196605.
 • REALE IMMOBILI ESPAÑA, S.A. con domicilio en Calle Príncipe de Vergara, 125, 28002, Madrid y CIF A81337172.

REALE ha nombrado formalmente un Delegado de Protección de Datos y además tiene habilitado el siguiente canal de comunicación: dpo@reale.es.

REALE ha obtenido sus datos de carácter personal de alguna de las siguientes fuentes:

 • Aportados por EL CANDIDATO para la gestión de su candidatura en procesos de selección promovidos por las ENTIDADES.
 • Derivados de la propia gestión, mantenimiento y desarrollo del proceso de selección.

En caso de que proporcione datos de terceros usted garantiza que cuenta con el consentimiento expreso de los terceros para que REALE pueda tratar sus datos. Asimismo, garantiza que los terceros cuyos datos proporcione han sido debidamente informados de los tratamientos que REALE llevará a cabo con dichos datos.

REALE podrá tratar los siguientes datos de carácter personal, así como aquellos que se generen de nuestra interacción con el candidato a lo largo de los procesos de selección de los que forme parte:

 • Datos identificativos y de contacto (p.ej., nombre, apellidos, edad, dirección postal, correo electrónico y teléfono).
 • Datos de características personales (p.ej., edad, lengua materna y fecha de nacimiento).
 • Datos de circunstancias sociales (p.ej., aficiones y estilo de vida).
 • Datos académicos y profesionales (p.ej., formación, titulaciones, historial del estudiante y experiencia profesional).
 • Datos de detalles del empleo (p.ej., puesto de trabajo e historial del trabajador).

En caso de que proporcione datos de terceros usted garantiza que cuenta con el consentimiento expreso de los terceros para que REALE pueda tratar sus datos. Asimismo, garantiza que los terceros cuyos datos proporcione han sido debidamente informados de los tratamientos que REALE llevará a cabo con dichos datos.

En REALE se tratarán sus datos personales para alcanzar las finalidades que se detallan a continuación. Asimismo, cada finalidad del tratamiento tiene una legitimación en la que se basa el tratamiento de sus datos personales.

REALE tratará sus datos personales basándose en el consentimiento con la siguiente finalidad:

 • Atender su ofrecimiento y gestionar su candidatura en los procesos de selección de los que forme parte.

REALE tratará sus datos personales en base al interés legítimo con la siguiente finalidad:

 • Elaboración de perfiles de los candidatos que otorgue, potencialmente, una mayor coherencia o lealtad en el proceso de selección (p. ej., reduciendo la posibilidad de error humano, la discriminación y el abuso de poder).

Para poder realizar la valoración de la candidatura, los datos personales tratados por REALE serán comunicados a las sociedades pertenecientes en cada momento al Grupo REALE o participadas por el Grupo.

Los datos personales obrantes en su currículum vitae serán conservados, para los fines previstos, durante un plazo de dos (2) años, desde la finalización del proceso de selección.

Transcurrido el mencionado plazo se procederá a su destrucción, garantizándole un total respecto a la confidencialidad de sus datos, tanto en el tratamiento como en la posterior destrucción.

Transcurrido el citado plazo, si desea continuar participando en los procesos de selección que se desarrollen, le rogamos nos remita nuevamente su Currículum Vitae o proceda a la actualización de los datos contenidos cuando así le sea comunicado por la ENTIDAD.

REALE le informa de que tiene derecho a acceder a sus datos personales y obtener confirmación sobre cómo se están tratando dichos datos. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que hayan sido recabados por la ENTIDAD.

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso REALE únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de las posibles reclamaciones.

Asimismo, también en determinadas circunstancias, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales con la finalidad informada por la ENTIDAD. En ese caso, REALE cesará en el tratamiento de los datos personales salvo que concurran motivos legítimos, o para garantizar el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Por último, usted podrá solicitar el derecho a la portabilidad y obtener para sí mismo o para otro prestador de servicios determinada información que usted facilitó a REALE.

Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, usted podrá dirigirse a la Entidad REALE que corresponda según el caso, identificadas al inicio de esta cláusula, todas ellas con domicilio en calle Príncipe de Vergara 125, 28002 Madrid o a través del siguiente mail: protecciondedatos@reale.es, acompañando copia de su DNI o documento oficial acreditativo de su identidad. Asimismo, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si no ve satisfecho sus derechos.

***

Cláusula Mod. 101- Última actualización: 28 de noviembre de 2018

REALE SEGUROS © 2023 Todos los derechos reservados