Política de privacidad

Datuak babesko politika

Jarraian, zure datuekin Realen egiten dugun tratamenduari buruz jakin behar duzun oinarrizko eta ezinbesteko informazioa dago. Gure webgunea bisitatzea eta gure politika osoa irakurtzea gomendatzen dizugu, zure datuak nola tratatuko ditugun zehatz-mehatz ezagutzeko.

Galderarik baduzu, idatzi iezaguzu dpo@reale.es helbidera eta zure galdera guztiak erantzuten saiatuko gara.

Arduraduna

REALE SEGUROS GENERALES, S.A. (RSG) edo REALE VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS (RV) enpresa, prezioa eskatu duzun edo azkenean kontratatzea erabaki duzun produktuaren arabera.

Helburua eta legitimazioa

Eman dituzun datuak RGS edo RV erabiliko ditu, dagokionaren arabera, honetarako:

(1) eskatutako aseguruaren proiektua, eskaera edo tarifikazioa kudeatzeko, eta asegurua formalizatzea eta kudeatzea, kontratatzea erabakitzen baduzu. Legitimazioa: kontratua gauzatzea..
(2) datuak beste aseguratzaile edo berraseguratzaile batzuei jakinarazteko, baita polizaren bitartekari-lana egin duen aseguru-artekariari ere. Legitimazioa: kontratua gauzatzea.
(3) aseguratzaile garen aldetik, dauzkagun legezko betebeharrak betetzeko, batez ere, aseguratu nahi den arriskua hautatzeko, edo kapital zuritzeari aurrea hartzeko RVrako, besteak beste. Legitimazioa: legezko betebeharra.
(4) iruzurrak, ez-ordainketak eta identitate-lapurreta prebenitzeko (profilak eratzea barne).
Legitimazioa: interes legitimoa.(5) azterketa estatistikoak egiteko eta produktu eta zerbitzu berriak garatzeko, aurretik zure datuak anonimo bihurtuta. Legitimazioa: interes legitimoa.
(6) leialtasun jarduerak eta iritzi-inkestak egiteko. Legitimazioa: interes legitimoa.

RSG eta RVren artean, erantzuleerantzunkide diren aldetik, honetarako:

(7) zure datuak modu zentralizatuan kudeatzeko eta gure bulego guztietan berehalako zerbitzu hurbilagoa eta osoagoa emateko. Legitimazioa: interes legitimoa.
(8) gure produktuen eta aurretik kontratatutakoen antzekoen komunikazio komertzialak bidaltzeko, bezero zaren bitartean, edozein bitartekoz (“oinarrizko” profilak eratzea barne). Legitimazioa: interes legitimoa.(9) Zure baimenean oinarritutako beste helburu batzuk (ikus klausula honetako Zuk erabaki! atala).

Hartzaileak

 • Reale Taldeko beste erakunde batzuei, gure lege-betebeharrak betetzeko eta zerbitzua modu zentralizatuan kudeatzeko.
 • Finantza erakundeei, kobrantzak eta ordainketak kudeatzeko.
 • Entitate eta erakundeei, publiko zein pribatuei, aseguru-kontratuaren kudeaketan parte hartzen dutenak, aseguratzaileei eta berraseguratzaileei, arduradun gisa dihardutenak eta polizaren kudeaketan esku-hartzen dutenak, bai eta Estatuko segurtasun indar eta organoei, erregulatzaileei edo gobernu-organoei."
 • Aseguru-agenteari edo -artekariari, zure polizaren bitartekari-lana egin badu.
 • Diru-betebeharrak betetzeari eta ez betetzeari buruzko kaudimen-fitxategi komunei.
 • Iruzurra prebenitzeko eta detektatzeko fitxategi komunei, kontratatutako aseguruaren arabera.
 • Aseguratutako Ibilgailuen Informazio Fitxategiari (FIVA).

Eskubideak

Edozein unetan datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko, mugatzeko eskubideak eta, hala badagokio, tratamenduari aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezu. Horretarako, zure aseguratzailearekin edo erantzunkide batekin harremanetan jarri beharko duzu, batera egindako tratamenduei dagokienez, posta elektronikoz: protecciondedatos@reale.es

Informazio
gehigarria

Zure datuen tratamenduari buruzko informazio osoa eta zehatza kontsultatzea gomendatzen dizugu, www.reale.es/es/politica-de-privacidad helbidean, edo gurekin harremanetan jarrita 900 101 480 telefono-zenbakian, eta nahiago dituzun moduan bidaliko dizugu.

Zurekin harremanetan jarriko gara edozein bitartekoren bidez (Whatsapp barne), arestian aipatutako helburuetarako beharrezkoa denean. Jakinarazpenik jaso nahi ez baduzu, jarri gurekin harremanetan zure lehentasunak erregistratzeko.

ZUK ERABAKI! Soil-soilik baimena ematen badiguzu, zure datuak helburu hauetarako erabiliko ditugu:

 1. Profil "aurreratuak" eratzeko, merkataritza- edo sustapen-helburuetarako.
 2. Ekintza komertzialak bidaltzeko, bi urtez kontratu aurreko eta/edo kontratuzko harremana amaitu ondoren.
 3. Reale Taldeko erakundeen eta hirugarren enpresen (bezero izan ala ez) sustapen- eta publizitate-informazioa bidaltzeko.

Baimena ematen diguzun erabaki dezakezu, helbide honetan sartuz https://consentimientos.reale.es/

Reale seguros

Datuak babesko politika

Zer aurkituko duzu politika honetan?

Zure datu pertsonalak eta zure pribatutasuna babestea Reale Taldearen lehentasunetako bat da. Datuak babesteko politika honetan zure datuak nori, nola eta zer helburutarako tratatzen diren jakiteko informazio guztia aurkituko duzu.

Datuak babesteko politika honen jabeak hauek dira:

REALE SEGUROS GENERALES, S.A. (REALE SEGUROS GENERALES) IFK A78520293
REALE VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS (REALE VIDA) IFK A85877066
Helbidea: C/ Príncipe de Vergara, 125, 28002, Madrid

Erakunde horiek (aurrerantzean “gu” edo “Reale Taldea”) zure datu pertsonalak tratatuko dituzte, bai tratamendu independentearen arduradun diren aldetik (erakunde bakoitzak bere aldetik erabakitzen dituenean zure datuak tratatzeko helburuak eta bitartekoak), bai erantzunkide diren aldetik (helburuak eta bitartekoak zehazten direnean). Erantzunkide gisa arlo hauetan baino ez dugu jarduten:

 • Gurekin dituzun kontratuak modu zentralizatuan kudeatzea, bezeroak kudeatzeko antolakuntza-helburuetarako.
 • Gure merkataritza-prospekziorako eta profilak eratzeko praktikak.

Ahalegin handiak egin ditugu politika sinple eta guztiz gardena egiteko. Atal desberdinetan aurkituko dituzu REALE SEGUROS GENERALES eta REALE VIDA egiten dituzten tratamenduak, (i) bakoitzak bereizita egiten dituen tratamenduak, arduradun independente diren aldetik, aseguru-eskaeren garapenari eta kudeaketari, tarifikazioari, kotizazioari edo produktu-kontratazioari dagokienez (aurrerantzean, zure “Aseguratzailea”) -ikus 4. ATALA-; eta (ii) biek batera egiten dituzten tratamenduak, erantzunkide diren aldetik (aurrerantzean, “Erantzunkideak”) -ikus 5. ATALA-. Kasu bakoitzean zehaztu egin ditugu tratamenduaren helburua, tratamenduaren oinarri legitimatzaileak, eragindako datuak eta non lortzen diren, datuak norekin partekatzen diren eta datuak gordetzeko epea.

MESEDEZ, IRAKURRI ARRETAZ DATUAK BABESTEKO POLITIKA HAU

REALE SEGUROS GENERALES eta REALE VIDA erakundeen datu-babeserako ordezkariarekin harremanetan jar zaitezke dpo@reale.es helbidean zure datuen tratamenduari buruzko edozein zalantza argitzeko; berdin da zure galdera erakunde bakoitzak bere aldetik edo erantzukizun partekatuko erregimenean egiten dituen tratamenduei buruzkoa den.

Eskubidea duzu zure datu pertsonalak eskuratzeko eta datu horiek nola tratatzen ari diren jakiteko baieztapena lortzeko (eskuratzeko eskubidea). Halaber, eskubidea duzu datu okerrak zuzentzea (zuzentzeko eskubidea) edo ezabatzea eskatzeko, baldin eta, besteak beste, jasotako helburuetarako datuak jada beharrezkoak ez badira (ezabatzeko eskubidea).

Egoera jakin batzuetan, zure datuen tratamendua mugatzea eskatu ahal izango duzu. Kasu horietan, izan daitezkeen erreklamazioak egiteko edo horien aurrean babesteko bakarrik gordeko ditugu (tratamendua mugatzeko eskubidea). Era berean, formatu egituratuan zenbait datu pertsonal eskatu ahal izango dituzu, erabilera komuneko eta irakurketa mekanikoko formatuan, eta horiek tratamenduaren beste arduradun bati transmititu (eramangarritasun eskubidea).

Gainera, egoera jakin batzuetan (zehazki, tratamenduak interes legitimoaren babespean daudenean), zure datu pertsonalen tratamenduaren aurka egin dezakezu (aurka egiteko eskubidea).

Azkenik, edozein unetan helburu jakin baterako eman duzun baimena kendu ahal izango duzu, baina horrek ez du eraginik izango hura kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.

Nolanahi ere, erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan (www.aepd.es).

HORIETAKO ESKUBIDEREN BAT ERABILTZEKO, ASEGURATZAILEAREKIN HARREMANETAN JAR ZAITEZKE, EDO ERANTZUNKIDEAREKIN TRATAMENDUA ELKARREKIN EGIN BADA, HELBIDE ELEKTRONIKO HONETARA IDATZITA: protecciondedatos@reale.es.

04 Zer tratamendu egiten ditugu zure datu pertsonalekin, arduradun independentea(k) garela?: Helburuak, lege-oinarriak eta aseguratzaileak/aseguratzaileek tratatzen dituen/dituzten datu pertsonalak

Zure Aseguratzailea da zure datu pertsonalak tratatzearen arduraduna, harekin kontratatutako aseguruei dagokienez. Bi entitateekin produktuak badituzu edo eskatu badizkiezu, haietako bakoitza izango da datuen arduraduna. Entitate bakoitzak egiten dituen tratamenduetan berezitasunak edo ezberdintasunak badaude, halaxe zehaztuko da.

1. Kontratu aurreko eta kontratuzko fasearen formalizazioa, kudeaketa, mantentzea eta gauzatzea

Helburua / Tratamenduaren deskribapena: Aseguratzaile garen aldetik, zure datu pertsonalak tratatuko egingo ditugu zurekin dugun kontratu-harremana formalizatzeko, kudeatzeko, mantentzeko eta gauzatzeko, baita kontratazioaren aurreko izapideak egiteko ere. Tratamendu horren ondorioz, asegurua eskatzen diguzun hasierako fasean, zure eskakizun eta beharretara gehien egokitzen diren aseguru-eskaerak eta -tarifikazioak izapidetu eta kudeatu behar dira, erabilgarri dauden kanalen bidez; eta, kontratu-fasean, aseguru-kontratua formalizatu behar da, bai eta horren gaineko eragiketak kudeatu, mantendu eta gauzatu ere, eskura dauden kanalen bidez. Hau da, aseguru-kontratuaren bizitzan zehar ohiko kudeaketa (hasieran emandako datuak aldatzea, estaldurak handitzea, kontratatutako produktuaren nahitaezko informazioa ematea), aseguratutako estaldura ematea edo aseguru-polizako zerbitzu osagarriak ematea, zure kontsultak gaitutako kanalen bidez kudeatzea, hala badagokio, aplika daitezkeen kalte-ordainen ordainketa zehazteko beharrezkoak diren egiaztapenak eta ikerketak egitea...

Tratamendu honen barruan sartzen da beharrezko komunikazioak eta/edo gure kontratu-harremana eta/edo kontratu aurreko harremana kudeatzearen ondoriozkoak bidaltzea, polizan itundutako bitartekoaren bidez (adibidez, posta-gutuna, posta elektronikoa, telefonoa, SMS edo WhatsApp eta push jakinarazpenak); horretarako, eman dizkiguzun harremanetarako datuak erabiliko ditugu (ezbeharren kudeaketan emandakoak barne). Komunikazio horiek aipatutako bideetatik jaso ahi ez badituzu, jar zaitez gurekin harremanetan helbide honetan: protecciondedastos@reale.es, eta zure lehentasunak erregistratuko ditugu.

Horrez gain, jakinarazten dizugu etengabeko hobekuntza prozesuak jarraitzen ditugula, arestian aipatutako helburuak kudeatzeko ebazpenak optimizatze aldera; beraz, Adimen artifizialeko osagaiak dituzten tratamenduak egin ditzakegu. Tratamendu horiek egiteak ez du esan nahi datu pertsonalen tratamendu automatizatuan oinarritutako erabakiak hartuko direnik. Informazio eguneratua aurkituko duzu www.reale.es/es/politica-de-privacidad helbidean.

Tratatutako datuak:

Zuregandik edo gurekin duzun harremanetik zuzenean lortutakoa:

 • Identifikazio-datuak, pertsonalak eta harremanetarako datuak: izena, abizenak, nortasun agiria, sexua, nazionalitatea, adina, egoera zibila, helbide postala eta elektronikoa, telefono finkoa, mugikorra eta sinadura digitala.
 • Datu ekonomikoak, lanari buruzko datuak eta datu akademikoak: lan-egoera, lanbidea, ikasketa-maila, diru-sarrerak eta gastu-maila eta banku-kontuaren identifikazio-datuak.
 • Ondare-kaudimenari buruzko datuak: gurekin hartutako zor bat ordaindu ez izanari buruzko datuak.
 • Familiari buruzko datuak, datu sozioekonomikoak eta soziodemografikoak: bizi-zikloa, eskainitako polizen estalduran sartutako hirugarrenen datu pertsonalak (senideak edo langileak), familia-lotura, interesdunaren ingurune geografikoan bizi direnen adinaren eta ikasketa-mailaren araberako pertsona-mota, senide-kopuruaren eta horien ezaugarrien arabera ingurune horretan bizi diren familia-motak, interesduna bizi den ingurune geografikoan dauden lanbide-jardueren kategoriak, inguru horretako urteko errenten arabera gaitasun ekonomikoa, elkartze-maila (familia bakarrekoa edo familia anitza) edo merkataritza-eremuak dauden ala ez.
 • Zurekin dugun merkataritza-jardueratik eta harremanetik lortutako informazioa: proiektuen eta tarifikazioen eskaerak, xehetasunak, lehentasunezko hizkuntzak eta komunikazio bideak barne, entitateekin aurreko harremanak eta antzinatasuna, aurkezten dizkiguzun kexa eta erreklamazioetan jasotako datuak, Contact Center-ean (CC) grabatutako elkarrizketak, bideokonferentzietan, online txat-etan, telefono-deietan eta antzekoetan lortutako datuak eta eskainitako bitarteko ezberdinen bidez (CC, bitartekaria, webguneko eremu pribatua eta aplikazioa) egindako kontsultak, eskainitako polizen estalduran sartutako hirugarrenen datu pertsonalak (adibidez, senideenak edo langileenak) eta haien familia-lotura.
 • Egungo eta iraganeko arrisku aseguratuei buruzko informazio historikoa: polizari/polizei, ibilgailuei eta gidariei buruzko informazioa, etxebizitzari/etxebizitzei buruzko informazioa, auto eta etxebizitza ez diren eremuetan aseguratutako arriskuari buruzko informazioa, kontratatutako polizetan antzinatasuna, polizetan aplikatutako deskontuak eta/edo merkataritza-ekintzak, baja egiteko arrazoia, polizetan aplikatutako osagarriak eta/edo aldaketak eta hari lotutako primak.
 • Barne ezbeharrei buruzko informazio historikoa: deklaratutako ezbeharrak, gertaeraren eta aitorpenaren arrazoiak eta datak barne, ezbeharraren egoera, lotutako espedienteak, ondorioen gakoak, esku hartu duten tailerrak eta profesionalak, ezbeharraren zenbateko xehatua (hornidurak, egiteke dauden likidazioak eta ordaindutako zenbatekoak), kaltetuen edo zaurituen identifikaziorako eta harremanetarako datuak, eman diguzun harremanetarako informazioa, egindako kontaktuak eta kontsultak.
 • Zure gogobetetze/esperientziari buruzko informazioaren historia: asebetetze globala eta partikularra, ebaluazioa edo iritzia eskatu dizugun uneen arabera, gogobetetasun-inkestetan utzitako iruzkinak, emandako ebaluazioaren edo iritziaren ondoriozko ekintzak, baita aurkeztutako kexak eta erreklamazioak.
 • Bezeroa zarela, zure errentagarritasun historikoari lotutako informazioa: lortutako prima, ezbehar-tasa.

Kanpoko iturrietatik lortutako datu pertsonalak ere tratatzen ditugu. Zehazki:

 • Ondare-kaudimenari buruzko datuak: Enpresa pribatu batekin (Reale Taldeko beste entitate batzuk barne) hartutako zorra ez ordaintzeari buruzko datuak, kreditu-informazioko sistemetatik lortutako datuak, kreditu-balorazioko enpresen eta iruzurrari aurrea hartzeko informazio-sistemen eskutik lortutakoak. Informazio gehiago behar izanez gero, zoaz helbide honetara: www.reale.es/es/politica-de-privacidad eta kontsultatu 10. atala. Kreditu-informazioko sistemak.
 • Aseguru-sektoreko jokabide-kodeek babestutako fitxategi komunetan dagoen informazioa: Fitxategi komunetatik lortutako datuak harpidetutako aseguru-motaren arabera. Fitxategi hauek dira: Autoaren Aseguruen Fitxategi Historikoa (Sinco), Erabateko Galeraren, Lapurretaren eta Sutearen Autoen Fitxategia eta Askotariko Aseguruetako Iruzurraren Prebentziorako Fitxategia, baita beste enpresa batzuen ezbeharren ziurtagiriak ere. Datu horiek gehienez ere 5 urteko antzinatasuna dute.
 • Zure kokapenari eta lineako portaerari lotutako informazioa: webguneetatik eskuratutako nabigazio- eta jarduera-datuak (hau da, cookieen informazioa, gailuaren IDa, publizitatearen IDa, IP helbidea eta nabigazio-historia), webguneko eremu pribatutik eta aplikaziotik eskuratutakoak edo emandako beste gailuetatik (adibidez, Blackbox ibilgailuetan) eskuratutakoak, eta egindako segimendu eta analisietatik ondorioztatutako datuak; hori guztia, betiere aipatutako gailuen bidez baimena eman baduzu.
 • Arriskuari buruzko kanpoko iturri publiko eta pribatuetako informazio agregatua: Google geokokapenari buruzko informazioa, kanpoko iturri publiko edo pribatuetatik (adibidez, INE, AEMET, DGT, turismo-etxeen erregistroa Airbnb), errolda-datuak, IGN informazioa) lortutako arrisku-kokapenari buruzko informazioa, eta publikoki eskura daitezkeen beste iturri batzuetatik lortutako datuak, hala nola, egunkariak eta buletin ofizialak, erregistro publikoak, herri-administrazioen ebazpenak, katastroa, telefono-gidak, elkargo profesionaletako edo autonomoetako pertsonen zerrendak, Google-n dagoen merkataritza-informazioa, etxebizitza, eraikin edo enpresa baten satelite bidezko irudiak eta domotika.

Osasun datuen tratamendua: Horrez gain, zerbitzuak emateko beharrezkoa denean, zure iraganeko eta/edo egungo osasun fisiko eta psikikoko egoerari buruzko datuak tratatuko ditugu, zuzenean eman badituzu edo ezbehar bat kudeatu edo izapidetzean lortu baditugu (eragindako kaltetutako hirugarrenei buruzkoak barne, zeinei gauza bera jakinaraziko diegun), helburu hauetarako:

 • Hala dagokionean, kaltetutakoari emango zaizkion osasun-laguntza eta kalte-ordainak zehazteko.
 • Osasun-prestatzaileei ordaintzeko, edo asegurudunari edo haren onuradunei aseguru-kontratuaren esparruan egindako osasun-laguntzako gastuak itzultzeko.

Uztailaren 14ko 20/2015 legeak, aseguru- eta berraseguru-entitateen antolamendu, gainbegiratze eta kaudimenari buruzkoak ("LOSSEAR"), datu pertsonal horiek tratatzea babesten du, aseguru-kontratua gauzatzeko eta osasun publikoaren esparruan interes publikoko arrazoiak direla-eta beharrezko bada.

2. Hartzailearen, asegurudunaren, onuradunaren edo kaltetutako hirugarrenaren datuen berri ematea beste aseguru-etxe edo berraseguru-etxe batzuei, sinatutako koaseguru- edo berraseguru-kontratua sinatzeko beharrezkoa denean, baita bitartekari izan den aseguru-artekariari ere, poliza kudeatzeko beharrezkoa denean.

Helburua / Tratamenduaren deskribapena: Zure kontratuari dagokionez, berraseguru-etxe batera jotzen dugunean, goian aipatutako datu pertsonalak jakinaraziko dizkizuegu, baina berraseguru- edo koaseguru-kontratua gauzatu eta kudeatzeko behar-beharrezkoak direnak soilik, LOSSEARen aurreikusitako moduan. Horrez gain, zure asegurua artekari batek prestatu duen kasuetan, aseguru banaketari buruzko araudian aurreikusitakoaren arabera, aseguru-poliza kudeatzeko beharrezkoa den neurrian, artekari horri datu pertsonal batzuk jakinarazi beharko dizkiogu.

1. Aseguru-entitateei aplikagarri zaien araudiaren betebehar orokorrak betetzea.

Helburua / Tratamenduaren deskribapena: Aseguru-etxe garen aldetik, zure datu pertsonalak tratatu behar ditugu Aseguru Kontratuari buruzko urriaren 8ko 50/1980 Legean (“LCS”), LOSSEARean eta aseguru-etxeei aplikagarri zaizkien gainerako arauetan ezarritako legezko betebeharrak betetzeko, baita zerga eta merkataritzako araudi orokorra betetzeko ere.

Betebehar horien artean hauek ditugu: (i) zure datu pertsonalak agintaritzei, erregulatzaileei edo erakunde publikoei jakinaraztea; (ii) arriskuen ebaluazioa, hautaketa eta tarifikazioa (helburu estatistiko-aktuarialekin profilak eratzea barne), bai kontratatu aurretik, bai bere indarraldian, bai eta asegurua kontratatu aurretik informazioa eskuratzea, eta aldian-aldian hala dagokionean, zure eskaeren eta beharren arabera eskatutako produktuaren egokitasuna ebaluatuz; (iii) iruzurrezko jokabideak prebenitzeko, identifikatzeko, salatzeko eta zuzentzeko neurri eraginkorrak hartzea; (iv) zure datuen tratamendua eta, hala badagokio, komunikazioa zerga-betebeharrak betetzeko, eta; (v) Merkataritza Kodearen eta aplikagarriak diren gainerako xedapenen arabera eskatzen diren kontabilitate liburuak eramatea, bai eta kontuen, ezbeharren, hornidura teknikoen, inbertsioen, berraseguru-kontratuen eta poliza-kontratuen, osagarrien eta ezeztapenen erregistroak ere.

Horrez gain, zure datuak tratatuko ditugu hartzaileek, asegurudunek, onuradunek, kaltetutako hirugarrenek edo horietako edozeinen eskubidedunek legez aitortutako interes eta eskubideekin zerikusia duten kexak eta erreklamazioak artatzeko eta ebazteko dugun betebeharra betetzeko. Ondorio horietarako, Bezeroarentzako arreta eta defentsa zerbitzuak ditugu, kexak eta erreklamazioak tratatzeaz eta ebazteaz arduratuko direnak.

Azkenik, eta gure betebeharrak betez, tratatutako datuei buruzko fitxategi komunak kontsultatuko dira, hurrengo atalean aipatzen direnak.

Tratatutako datuak:

 • Aseguru-sektoreko jokabide-kodeek babestutako fitxategi komunetan dagoen informazioa: Fitxategi komunetatik lortutako datuak harpidetutako aseguru-motaren arabera. Fitxategi hauek dira: Autoaren Aseguruen Fitxategi Historikoa (Sinco), Erabateko Galeraren, Lapurretaren eta Sutearen Autoen Fitxategia eta Askotariko Aseguruetako Iruzurraren Prebentziorako Fitxategia, baita beste enpresa batzuen ezbeharren ziurtagiriak ere. Datu horiek gehienez ere 5 urteko antzinatasuna dute.

Osasun datuen tratamendua: Gainera, beharrezkoa denean, osasun-galdetegiaren bidez emandako osasun-datuak tratatuko ditugu eta, hala badagokio, mediku edo ospitale batek horretarako egindako osasun-azterketa medikoaren bidez jasotakoak. LCSk babestu egiten du beharrezkoak diren datu pertsonal horiek tratatzea, legezko betebeharrak betetzeko eta osasun publikoaren alorreko interes publikoko arrazoiengatik (DBEOren 9.2 g) artikuluaren salbuespena).

2. Dirua zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren prebentzioari buruzko araudia betetzea.

Helburua / Tratamenduaren deskribapena: REALE VIDAk zure datu pertsonalak tratatuko ditu dagozkion egiaztapenak egiteko eta bere betebeharrak betetzeko, kapitalak zuritzeari eta terrorismoa finantzatzeari buruzko 10/2010 legean eta bere garapen-araudian ezarritakoaren arabera ().

Tratatutako datuak:

Zuregandik edo gurekin duzun harremanetik zuzenean lortutakoa:

 • Identifikazio-datuak, pertsonalak eta harremanetarako datuak: izena, abizenak, nortasun agiria, sexua, nazionalitatea, adina, egoera zibila, helbide postala eta elektronikoa.

Kanpoko iturrietatik lortutako datu pertsonalak ere tratatzen ditugu. Zehazki:

 • FACTIVAtik lortutako informazioa: Nortasun agiri nazionala, sexua, aurrekari penalak, lanbidea, nazionalitatea, posta helbidea.
 • Eragiketen benetako titularra identifikatzeko Notarioen Kontseilu Nagusiaren Erregistrotik eskuratutako informazioa: Izen-deiturak eta nortasun-agiri nazionala.

1. Iruzurraren prebentzioa (profilak eratzea barne).

Helburua / Tratamenduaren deskribapena: Zure datu pertsonalak tratatuko ditugu iruzurrari, ez-ordainketei eta eskatutako edo kontratatutako produktuen ondoriozko gorabeherei buruzko ikerketa eta kontrol automatikoak egiteko, bai kontratu aurreko fasean, bai kontratu fasean, iruzurra prebenitu, detektatu eta kontrolatzeko.

Aseguru-eremuan, LOSSEARen arabera, aseguru-etxeek neurri eraginkorrak hartu behar ditugu aseguruei buruzko iruzurrezko jokabideak prebenitzeko, eragozteko, identifikatzeko, atzemateko, jakinarazteko eta konpontzeko, bai indibidualki hartuta, bai datu pertsonalak dituzten aseguru-erakundeen artean ofizialki sortutako fitxategi komunetan parte hartuta. Neurri horiek ezbeharrak likidatzeko eta estatistikako lankidetza aktuarialerako dira, tarifikazioa, arriskuak hautatzea eta aseguru-teknikei buruzko azterlanak egitea ahalbidetzeko.

Tratamendu horrek berekin dakar, halaber, datu pertsonalak Reale Taldeko enpresen artean komunikatzea, arestian adierazitako helburuarekin (horietako edozeinekin egindako iruzurren gaineko egiaztapen gurutzatuak egiteko).

Profil hori eratzeak ez du esan nahi ondoren azaltzen diren datu pertsonalen tratamendu automatizatuan oinarritutako erabakiak hartuko direnik. Halaber, zorren azterketa oinarri hartuta eratuko da profil hori, iruzur arriskuaren maila baloratzeko, identitate-ordezkatzea ekiditeko eta berankortasuna saihesteko.

Tratatutako datuak:

Zuregandik edo gurekin duzun harremanetik zuzenean lortutakoa:

 • Identifikazio-datuak, pertsonalak eta harremanetarako datuak: izena, abizenak, nortasun agiria, sexua, nazionalitatea, adina, egoera zibila, helbide postala eta elektronikoa, telefono finkoa, mugikorra eta sinadura digitala.
 • Ondare-kaudimenari buruzko datuak: gurekin hartutako zor bat ordaindu ez izanari buruzko datuak.

Kanpoko iturrietatik lortutako datu pertsonalak ere tratatzen ditugu. Zehazki:

 • Ondare-kaudimenari buruzko datuak: Enpresa pribatu batekin (Reale Taldeko beste entitate batzuk barne) hartutako zorra ez ordaintzeari buruzko datuak, kreditu-informazioko sistemetatik lortutako datuak, kreditu-balorazioko enpresen eta iruzurrari aurrea hartzeko informazio-sistemen eskutik lortutakoak. Informazio gehiago behar izanez gero, zoaz helbide honetara: www.reale.es/es/politica-de-privacidad eta kontsultatu 10. atala. Kreditu-informazioko sistemak.
 • Aseguru-sektoreko jokabide-kodeek babestutako fitxategi komunetan dagoen informazioa: Fitxategi komunetatik lortutako datuak harpidetutako aseguru-motaren arabera. Fitxategi hauek dira: Autoaren Aseguruen Fitxategi Historikoa (SINCO), Erabateko Galeraren, Lapurretaren eta Sutearen Autoen Fitxategia eta Askotariko Aseguruetako Iruzurraren Prebentziorako Fitxategia, baita beste enpresa batzuen ezbeharren ziurtagiriak ere. Datu horiek gehienez ere 5 urteko antzinatasuna dute.

Interes legitimoa: Helburu horretarako oinarri legitimatzailea zure Aseguratzailea den Reale Taldeari, edo sektoreari oro har, zuzenean eragiten dioten iruzurrezko jokabideak (adibidez, identitatea ordezkatzea) eragozteko eta zailtzeko interes legitimoa da (galera ekonomikoak edo ospe-galerak dakarzkiola suposatuz). Haztapen-epaia egin dugu (eskuragarri dago, eskatuz gero), interes legitimo hori lehentasunezkoa dela eta zure interesak eta eskubideak behar bezala babestuta jarraitzen dutela ziurtatzeko.

2. Aseguru-kontratuaren eskaera- eta kudeaketa-prozesuarekin lotutako gogobetetasun-inkestak eta -azterketak egitea.

Helburua / Tratamenduaren deskribapena: Zurekin harremanetan jar gaitezke aseguru-kontratuaren eskaera- eta kudeaketa-prozesuarekin lotutako kalitate-inkestak eta gogobetetasun-azterketak egiteko.

Tratatutako datuak:

Zuregandik zuzenean lortutako datuak soilik tratatuko ditugu horretarako. Zehazki:

 • Identifikazio-datuak, pertsonalak eta harremanetarako datuak: izena, abizenak, nortasun agiria, nazionalitatea, adina, egoera zibila, helbide postala eta elektronikoa, telefono finkoa eta mugikorra.
 • Datu ekonomikoak, lanari buruzko datuak eta datu akademikoak: lan-egoera, lanbidea, ikasketa-maila, diru-sarrerak eta gastu-maila.
 • Zurekin dugun merkataritza-jardueratik eta harremanetik lortutako informazioa: proiektuen eta tarifikazioen eskaerak, xehetasunak, lehentasunezko hizkuntzak eta komunikazio bideak barne, entitateekin aurreko harremanak eta antzinatasuna, aurkezten dizkiguzun kexa eta erreklamazioetan jasotako datuak, Contact Center-ean (CC) grabatutako elkarrizketak, bideokonferentzietan, telefono-deietan eta antzekoetan lortutako datuak eta eskainitako bitarteko ezberdinen bidez (CC, bitartekaria, webguneko eremu pribatua eta aplikazioa) egindako kontsultak.
 • Egungo eta iraganeko arrisku aseguratuei buruzko informazio historikoa: polizari/polizei, ibilgailuei eta gidariei buruzko informazioa, etxebizitzari/etxebizitzei buruzko informazioa, auto eta etxebizitza ez diren eremuetan aseguratutako arriskuari buruzko informazioa, kontratatutako polizetan antzinatasuna, polizetan aplikatutako deskontuak eta/edo merkataritza-ekintzak, baja egiteko arrazoia, polizetan aplikatutako osagarriak edo aldaketak eta hari lotutako primak.
 • Barne ezbeharrei buruzko informazio historikoa: deklaratutako ezbeharrak, gertaeraren eta aitorpenaren arrazoiak eta datak barne, ezbeharraren egoera, lotutako espedienteak, ondorioen gakoak, esku hartu duten tailerrak eta profesionalak, ezbeharraren zenbateko xehatua (hornidurak, egiteke dauden likidazioak eta ordaindutako zenbatekoak), kaltetuen edo zaurituen identifikaziorako eta harremanetarako datuak eta osasunari buruzko datuak, eman diguzun harremanetarako informazioa eta egindako kontaktuak eta kontsultak.
 • Zure gogobetetze/esperientziari buruzko informazioaren historia: asebetetze globala eta partikularra, ebaluazioa edo iritzia eskatu dizugun uneen arabera, gogobetetasun-inkestetan utzitako iruzkinak, emandako ebaluazioaren edo iritziaren ondoriozko ekintzak, baita aurkeztutako kexak eta erreklamazioak.

Interes legitimoa: Helburu horretarako legezko oinarria zure aseguratzaileak bere zerbitzuen eta konpainiaren funtzionamendu egokiaren aldeko interes legitimoa da. Haztapen-epaia egin dugu (eskuragarri dago, eskatuz gero), interes legitimo hori lehentasunezkoa dela eta zure interesak eta eskubideak behar bezala babestuta jarraitzen dutela ziurtatzeko.

3. Datu pertsonalak anonimo bihurtzea eta horietan pseudonimoak erabiltzea azterketa estatistiko eta historikoak egiteko, gure aseguru-jardueraren segimendurako eta kudeaketarako, baita gure produktu edo zerbitzuak hobetzeko ere.

Helburua / Tratamenduaren deskribapena: Zure datu pertsonalak anonimo bihurtzeko prozesuak egingo ditugu, helburu hauetarako: (i) ikerketak, analisi estatistikoak, eredu analitikoak eta adimen artifizialeko ereduak egiteko, hobekuntzak eta produktu berriak garatze aldera; (ii) eredu analitikoko eta adimen artifizialeko ereduak garatzeko eta hobetzeko, gure produktuak erosteko joerak eta/edo atxikipen-ekintzak zehazte aldera, eta; (iii) merkatuarekin eta bezeroekin dugun jarduerari buruzko txostenak prestatzeko, gure negozioa modu eraginkorrean zuzentze eta kudeatze aldera, baita eredu estatistiko eta matematikoak sortzeko ere, zeregin horretan laguntze aldera.

Txosten estatistikoen eta eredu matematikoen tratamenduak ez du datu pertsonalak banan-banan tratatzeko xedea, baizik eta datu estatistiko eta agregatuak lortzeko, haien jabeen informaziotik bereizita, kudeaketa-txostenak prestatzeko eta formula algoritmiko edo matematikoak egiteko. Zure datu pertsonalen tratamendua osagarrizkoa da lortu nahi den xederako; beraz, zure datu pertsonalak aldatu eta gehituko dira, eta ezingo zaizu identifikatu (anonimo bihurtuko dira) edo kodetu direnean tratatuko dira (pseudonimoak erabiliko dira).

Tratatutako datuak:

Zuregandik edo gurekin duzun harremanetik zuzenean lortutakoa:

 • Identifikazio-datuak, pertsonalak eta harremanetarako datuak: izena, abizenak, nortasun agiria, sexua, nazionalitatea, adina, egoera zibila, helbide postala eta elektronikoa, telefono finkoa, mugikorra eta sinadura digitala.
 • Datu ekonomikoak, lanari buruzko datuak eta datu akademikoak: lan-egoera, lanbidea, ikasketa-maila, diru-sarrerak eta gastu-maila eta banku-kontuaren datuak.
 • Ondare-kaudimenari buruzko datuak: gurekin hartutako zor bat ordaindu ez izanari buruzko datuak.
 • Familiari buruzko datuak, datu sozioekonomikoak eta soziodemografikoak: bizi-zikloa, eskainitako polizen estalduran sartutako hirugarrenen datu pertsonalak (senideak edo langileak), familia-lotura, interesdunaren ingurune geografikoan bizi direnen adinaren eta ikasketa-mailaren araberako pertsona-mota, senide-kopuruaren eta horien ezaugarrien arabera ingurune horretan bizi diren familia-motak, interesduna bizi den ingurune geografikoan dauden lanbide-jardueren kategoriak, inguru horretako urteko errenten arabera gaitasun ekonomikoa, elkartze-maila (familia bakarrekoa edo familia anitza) edo merkataritza-eremuak dauden ala ez.
 • Zurekin dugun merkataritza-jardueratik eta harremanetik lortutako informazioa: proiektuen eta tarifikazioen eskaerak, xehetasunak, lehentasunezko hizkuntzak eta komunikazio bideak barne, entitateekin aurreko harremanak eta antzinatasuna, aurkezten dizkiguzun kexa eta erreklamazioetan jasotako datuak, Contact Center-ean (CC) grabatutako elkarrizketak, bideokonferentzietan, telefono-deietan eta antzekoetan lortutako datuak eta eskainitako bitarteko ezberdinen bidez (CC, bitartekaria, webguneko eremu pribatua eta aplikazioa) egindako kontsultak.
 • Egungo eta iraganeko arrisku aseguratuei buruzko informazio historikoa: polizari/polizei, ibilgailuei eta gidariei buruzko informazioa, etxebizitzari/etxebizitzei buruzko informazioa, auto eta etxebizitza ez diren eremuetan aseguratutako arriskuari buruzko informazioa, kontratatutako polizetan antzinatasuna, polizetan aplikatutako deskontuak eta/edo merkataritza-ekintzak, baja egiteko arrazoia, polizetan aplikatutako osagarriak edo aldaketak eta hari lotutako primak.
 • Barne ezbeharrei buruzko informazio historikoa: deklaratutako ezbeharrak, gertaeraren eta aitorpenaren arrazoiak eta datak barne, ezbeharraren egoera, lotutako espedienteak, ondorioen gakoak, esku hartu duten tailerrak eta profesionalak, ezbeharraren zenbateko xehatua (hornidurak, egiteke dauden likidazioak eta ordaindutako zenbatekoak), kaltetuen edo zaurituen identifikaziorako eta harremanetarako datuak eta osasunari buruzko datuak, eman diguzun harremanetarako informazioa eta egindako kontaktuak eta kontsultak.
 • Zure gogobetetze/esperientziari buruzko informazioaren historia: asebetetze globala eta partikularra, ebaluazioa edo iritzia eskatu dizugun uneen arabera, gogobetetasun-inkestetan utzitako iruzkinak, emandako ebaluazioaren edo iritziaren ondoriozko ekintzak, baita aurkeztutako kexak eta erreklamazioak.
 • Bezeroa zarela, zure errentagarritasun historikoari lotutako informazioa: lortutako prima, ezbehar-tasa eta gastu komertzialak).

Kanpoko iturrietatik lortutako datu pertsonalak ere tratatzen ditugu. Zehazki:

 • Ondare-kaudimenari buruzko datuak: Enpresa pribatu batekin (Reale Taldeko beste entitate batzuk barne) hartutako zorra ez ordaintzeari buruzko datuak, kreditu-informazioko sistemetatik lortutako datuak, kreditu-balorazioko enpresen eta iruzurrari aurrea hartzeko informazio-sistemen eskutik lortutakoak. Informazio gehiago behar izanez gero, zoaz helbide honetara: www.reale.es/es/politica-de-privacidad eta kontsultatu 10. atala. Kreditu-informazioko sistemak.
 • Aseguru-sektoreko jokabide-kodeek babestutako fitxategi komunetan dagoen informazioa: Fitxategi komunetatik lortutako datuak harpidetutako aseguru-motaren arabera. Fitxategi hauek dira: Autoaren Aseguruen Fitxategi Historikoa (SINCO), Erabateko Galeraren, Lapurretaren eta Sutearen Autoen Fitxategia eta Askotariko Aseguruetako Iruzurraren Prebentziorako Fitxategia, eta beste enpresa batzuen ezbeharren ziurtagiriak. Datu horiek gehienez ere 5 urteko antzinatasuna dute.
 • Zure kokapenari eta lineako portaerari lotutako informazioa: webguneetatik eskuratutako nabigazio- eta jarduera-datuak (hau da, cookieen informazioa, gailuaren IDa, publizitatearen IDa, IP helbidea eta nabigazio-historia), webguneko eremu pribatutik/aplikaziotik edo beste bitartekoetatik eskuratutakoak edo emandako beste gailuetatik (adibidez, Blackbox ibilgailuetan) eskuratutakoak, eta egindako segimendu eta analisietatik ondorioztatutako datuak; hori guztia, betiere aipatutako gailuen bidez baimena eman baduzu.
 • Arriskuari buruzko kanpoko iturri publiko eta pribatuetako informazio agregatua: Google geokokapenari buruzko informazioa, kanpoko iturri publiko edo pribatuetatik (adibidez, INE, AEMET, DGT, turismo-etxeen erregistroa Airbnb), errolda-datuak, IGN informazioa) lortutako kokapenari buruzko informazioa, eta publikoki eskura daitezkeen beste iturri batzuetatik lortutako datuak, hala nola, egunkariak eta buletin ofizialak, erregistro publikoak, herri-administrazioen ebazpenak, katastroa, telefono-gidak, elkargo profesionaletako pertsonen zerrendak, etxebizitza, eraikin edo enpresa baten satelite bidezko irudiak eta domotika).
 • Sare sozialetatik lortutako beste datu batzuk: sare sozialetako profilak, sare sozialetako iruzkinak eta mezu publikoak (adibidez, Facebook, Twitter, Instagram, eta abar), blogak, foroak, modu pribatuan sare sozialetako entitatearen profiletan egindako iruzkinak eta argitalpenak, baldin eta zure baimena eman badiguzu.

Interes legitimoa: Helburu horretarako oinarri legitimoa da enpresa- eta merkataritza-jarduera ahalik eta modu eraginkorrenean diseinatu, antolatu eta optimizatzeko daukagun interes legitimoa. Eta gure produktu edo zerbitzuen diseinua definitzea edo hobetzea. Haztapen-epaia egin dugu (eskuragarri dago, eskatuz gero), interes legitimo hori lehentasunezkoa dela eta zure interesak eta eskubideak behar bezala babestuta jarraitzen dutela ziurtatzeko.

4. Zure ondare eta kreditu kaudimena ezagutzea.

Helburua / Tratamenduaren deskribapena: zure Aseguratzaileak diru-betebeharrak betetzearekin edo ez betetzearekin lotutako fitxategi arruntak kontsultatuko ditu. Kontsulta hori kontratu-harremanaren aurretik eta irauten duen bitartean egin dezake. Modu berean eta indarrean dagoen araudiaren arabera, bezeroari jakinarazten zaio dauzkan kontratuen ondorioz hartutako diru-betebeharrak betetzen ez baditu, diruzko betebeharrak betetzearekin edo ez betetzearekin lotutako fitxategi komunean sartu ahalko direla bere datu pertsonalak.

Zuregandik edo gurekin duzun harremanetik zuzenean lortutakoa:

 • Identifikazio-datuak, pertsonalak eta harremanetarako datuak: izena, abizenak, nortasun agiria, sexua, nazionalitatea, adina, egoera zibila, helbide postala eta elektronikoa, telefono finkoa eta mugikorra.
 • Ondare-kaudimenari buruzko datuak: gurekin hartutako zor bat ordaindu ez izanari buruzko datuak."

Kanpoko iturrietatik lortutako datu pertsonalak ere tratatzen ditugu. Zehazki:

 • Ondare-kaudimenari buruzko datuak: Enpresa pribatu batekin (Reale Taldeko beste entitate batzuk barne) hartutako zorra ez ordaintzeari buruzko datuak, kreditu-informazioko sistemetatik lortutako datuak, kreditu-balorazioko enpresen eta iruzurrari aurrea hartzeko informazio-sistemen eskutik lortutakoak. Informazio gehiago behar izanez gero, zoaz helbide honetara: www.reale.es/es/politica-de-privacidad eta kontsultatu 10. atala. Kreditu-informazioko sistemak.

Interes legitimoa: Helburu horretarako oinarri legitimatzailea da iruzurra saihesteko eta eskaintzen dizkizugun produktu eta zerbitzuen ordainketa ziurtatzeko duen interes legitimoa. Haztapen-epaia egin dugu (eskuragarri dago, eskatuz gero), interes legitimo hori lehentasunezkoa dela eta zure interesak eta eskubideak behar bezala babestuta jarraitzen dutela ziurtatzeko.

05 Zer tratamendu egiten ditugu zure datu pertsonalekin, tratamenduaren erantzunkide garela?: helburuak, lege-oinarriak eta datu pertsonalak

REALE SEGUROS GENERALESek eta REALE VIDAk honako tratamendu hauek egiten dituzte, tratamenduaren erantzunkide direla, horien helburuak eta bitartekoak elkarrekin zehazten baitituzte. Erantzunkideen arteko erantzunkidetasun-hitzarmenaren funtsezko alderdiak ezagutu nahi izanez gero, zoaz hona: www.reale.es/es/politica-de-privacidad, 11. atala. Erantzunkidetasuna.

1. Datu pertsonalen kudeaketa zentralizatua bezeroen kudeaketaren antolaketa helburuetarako.

Helburua / Tratamenduaren deskribapena: Zure datu pertsonalak elkarrekin tratatzen ditugu gure barne-baliabideen kudeaketa zentralizatua egiteko, bai eta, eskatuz gero, zerbitzu bizkorragoa eta osoagoa emateko ere. Horretarako, datu-base komuna mantendu beharra dugu, zure eskaerak eta gure barne-baliabideak elkarrekin kudeatzen laguntzeko.

Esaterako, gure bulego batera joaten zarenean, gutariko batekin edo edozeinekin kontratatutako aseguru baten edo hainbaten inguruan laguntza eskatzeko, gure agenteek kontsulta horretarako beharrezkoak diren datu pertsonalak kontsultatzen dituzte; datu horiek gutariko edozeinek eduki ditzakeelarik, ikusmen globala emango digute eta, horrela, zerbitzu eraginkorragoa emango dizugu.

Tratatutako datuak:

Zuregandik edo gurekin duzun harremanetik zuzenean lortutakoa:

 • Identifikazio-datuak, pertsonalak eta harremanetarako datuak: izena, abizenak, nortasun agiria, sexua, nazionalitatea, adina, egoera zibila, helbide postala eta elektronikoa, telefono finkoa, mugikorra eta sinadura digitala.
 • Datu ekonomikoak, lanari buruzko datuak eta datu akademikoak: lan-egoera, lanbidea, ikasketa-maila, diru-sarrerak eta gastu-maila eta banku-kontuaren identifikazio-datuak.
 • Ondare-kaudimenari buruzko datuak: gurekin hartutako zor bat ordaindu ez izanari buruzko datuak.
 • Familiari buruzko datuak, datu sozioekonomikoak eta soziodemografikoak: bizi-zikloa, eskainitako polizen estalduran sartutako hirugarrenen datu pertsonalak (senideak edo langileak), familia-lotura, interesdunaren ingurune geografikoan bizi direnen adinaren eta ikasketa-mailaren araberako pertsona-mota, senide-kopuruaren eta horien ezaugarrien arabera ingurune horretan bizi diren familia-motak, interesduna bizi den ingurune geografikoan dauden lanbide-jardueren kategoriak, inguru horretako urteko errenten arabera gaitasun ekonomikoa, elkartze-maila (familia bakarrekoa edo familia anitza) edo merkataritza-eremuak dauden ala ez.
 • Zurekin dugun merkataritza-jardueratik eta harremanetik lortutako informazioa: proiektuen eta tarifikazioen eskaerak, xehetasunak, lehentasunezko hizkuntzak eta komunikazio bideak barne, entitateekin aurreko harremanak eta antzinatasuna, aurkezten dizkiguzun kexa eta erreklamazioetan jasotako datuak, Contact Center-ean (CC) grabatutako elkarrizketak, bideokonferentzietan, telefono-deietan eta antzekoetan lortutako datuak eta eskainitako bitarteko ezberdinen bidez (CC, bitartekaria, webguneko eremu pribatua eta aplikazioa) egindako kontsultak, eskainitako polizen estalduran sartutako hirugarrenen datu pertsonalak (adibidez, senideenak edo langileenak) eta haien familia-lotura.
 • Egungo eta iraganeko arrisku aseguratuei buruzko informazio historikoa: polizari/polizei, ibilgailuei eta gidariei buruzko informazioa, etxebizitzari/etxebizitzei buruzko informazioa, auto eta etxebizitza ez diren eremuetan aseguratutako arriskuari buruzko informazioa, kontratatutako polizetan antzinatasuna, polizetan aplikatutako deskontuak eta/edo merkataritza-ekintzak, baja egiteko arrazoia, polizetan aplikatutako osagarriak eta/edo aldaketak eta hari lotutako primak.
 • Barne ezbeharrei buruzko informazio historikoa: deklaratutako ezbeharrak, gertaeraren eta aitorpenaren arrazoiak eta datak barne, ezbeharraren egoera, lotutako espedienteak, ondorioen gakoak, esku hartu duten tailerrak eta profesionalak, ezbeharraren zenbateko xehatua (hornidurak, egiteke dauden likidazioak eta ordaindutako zenbatekoak), kaltetuen edo zaurituen identifikaziorako eta harremanetarako datuak, eman diguzun harremanetarako informazioa, egindako kontaktuak eta kontsultak.
 • Zure gogobetetze/esperientziari buruzko informazioaren historia: asebetetze globala eta partikularra, ebaluazioa edo iritzia eskatu dizugun uneen arabera, gogobetetasun-inkestetan utzitako iruzkinak, emandako ebaluazioaren edo iritziaren ondoriozko ekintzak, baita aurkeztutako kexak eta erreklamazioak.
 • Bezeroa zarela, zure errentagarritasun historikoari lotutako informazioa: lortutako prima, ezbehar-tasa.

Interes legitimoa: Helburu horretarako oinarri legitimatzailea da Erantzunkideen interes legitimoa zure datu pertsonalen biltegi komuna mantentzeko, gure barne-baliabideak modu eraginkorragoan kudeatu ahal izateko eta gure zerbitzuak modu integralean eskaini ahal izateko. Haztapen-epaia egin dugu (eskuragarri dago, eskatuz gero), interes legitimo hori lehentasunezkoa dela eta zure interesak eta eskubideak behar bezala babestuta jarraitzen dutela ziurtatzeko.

2. "Oinarrizko" profilak eratzea merkataritza- edo sustapen-helburuetarako soilik edozein Erantzunkideren bezero zaren bitartean.

Helburua / Tratamenduaren deskribapena: Zure datu pertsonalak tratatuko ditugu zuri buruzko "oinarrizko" profilak eratzeko, marketin-azterketak, estatistika-prozedurak eta segmentazio-teknikak erabiliz, merkataritza- edo sustapen-helburuetarako, soilik edozein Erantzunkideren bezero zaren bitartean eta zurekin harremanak dirauen bitartean zuregandik lortzen ditugun datuetan oinarrituta.

INFORMAZIO GEHIAGO: Horrek esan nahi du Erantzunkideen arteko salmenta-gurutzatuaren eredu komertzialak garatuko ditugula (horrek ez du esan nahi Erantzunkideen esku dauden datu pertsonalak gurutzatuko eta/edo konbinatuko direnik) eta bezeroak elkarrekin erakartzeko, leialtzeko, garatzeko eta atxikitzeko ekintzak garatuko ditugula.

Profil hori eratuko da, baina horrek ez du esan nahi soilik tratamendu automatizatuan oinarritutako erabakiak hartuko direnik, parametro sinpleetan oinarrituta, zuri buruzko zenbait alderdi orokor ebaluatzeko, eta bereziki zure lehentasunekin edo beharrekin zerikusia duten alderdiak aztertzeko eta aurreikusteko edo ondorioztatzeko, zuretzat interesgarri izan daitezkeen produktuak eta zerbitzuak eskaintzeko, ondorioztatutako lehentasun eta beharren arabera. Aipatutako profilak eratzeko, Erantzunkideek ondoren zehazten diren datuak hartuko dituzte kontuan, zuretzat interesgarriak izan daitezkeen produktuak baloratzeko, zure erosteko joera ebaluatzeko aukera emango diguten ereduen arabera.

Profila eratzeak ez du esan nahi zure datu pertsonalen tratamendu sakona egingo denik (bai iraupenari dagokionez -adibidez, ez ditugu bost (5) urte baino zaharragoak diren datu pertsonalak tratatuko-, bai kantitateari edo jatorriari dagokionez), eta ez ditugu bereziki intrusiboak diren datu pertsonal sentikorrak tratatuko, ezta kanpoko datuak edo lineako portaerari eta geokokapenari buruzko datuak ere. Horregatik diogu “oinarrizkoak” direla. Horrez gain, profil komertzial hori ez dugu erabiliko, inola ere, produktu edo zerbitzuak ukatzeko edo zuregan eragin handia izan dezaketen bestelako helburuetarako.

Tratatutako datuak:

 • Identifikazio-datuak, pertsonalak eta harremanetarako datuak: izena, abizenak, nortasun agiria, sexua, nazionalitatea, adina, egoera zibila, helbide postala eta elektronikoa, telefono finkoa eta mugikorra.
 • Datu ekonomikoak, lanari buruzko datuak eta datu akademikoak: lan-egoera, lanbidea, ikasketa-maila, diru-sarrerak eta gastu-maila eta banku-kontuaren datuak.
 • Ondare-kaudimenari buruzko datuak: gurekin hartutako zor bat ordaindu ez izanari buruzko datuak.
 • Familiari buruzko datuak, datu sozioekonomikoak eta soziodemografikoak: bizi-zikloa, eskainitako polizen estalduran sartutako hirugarrenen datu pertsonalak (senideak edo langileak), familia-lotura, interesdunaren ingurune geografikoan bizi direnen adinaren eta ikasketa-mailaren araberako pertsona-mota, senide-kopuruaren eta horien ezaugarrien arabera ingurune horretan bizi diren familia-motak, interesduna bizi den ingurune geografikoan dauden lanbide-jardueren kategoriak, inguru horretako urteko errenten arabera gaitasun ekonomikoa, elkartze-maila (familia bakarrekoa edo familia anitza) edo merkataritza-eremuak dauden ala ez.
 • Zurekin dugun merkataritza-jardueratik eta harremanetik lortutako informazioa: proiektuen eta tarifikazioen eskaerak, xehetasunak, lehentasunezko hizkuntzak eta komunikazio bideak barne, entitateekin aurreko harremanak eta antzinatasuna, aurkezten dizkiguzun kexa eta erreklamazioetan jasotako datuak, Contact Center-ean (CC) grabatutako elkarrizketak, bideokonferentzietan, telefono-deietan eta antzekoetan lortutako datuak eta erantzunkideek eskainitako bitarteko ezberdinen bidez (CC, bitartekaria, webguneko eremu pribatua eta aplikazioa) egindako kontsultak.
 • Egungo eta iraganeko arrisku aseguratuei buruzko informazio historikoa: polizari/polizei, ibilgailuei eta gidariei buruzko informazioa, etxebizitzari/etxebizitzei buruzko informazioa, auto eta etxebizitza ez diren eremuetan aseguratutako arriskuari buruzko informazioa, kontratatutako polizetan antzinatasuna, polizetan aplikatutako deskontuak eta/edo merkataritza-ekintzak, baja egiteko arrazoia, polizetan aplikatutako osagarriak edo aldaketak eta hari lotutako primak.
 • Zure gogobetetze/esperientziari buruzko informazioaren historia: asebetetze globala eta partikularra, ebaluazioa edo iritzia eskatu dizugun uneen arabera, gogobetetasun-inkestetan utzitako iruzkinak, emandako ebaluazioaren edo iritziaren ondoriozko ekintzak, baita Erantzunkideei aurkeztutako kexak eta erreklamazioak.
 • Bezeroa zarela, zure errentagarritasun historikoari lotutako informazioa: lortutako prima, ezbehar-tasa eta gastu komertzialak).

Interes legitimoa: Xede horretarako oinarri legitimatzailea Erantzunkideen interes legitimoa da zure lehentasunak eta interesak ezagutzeko, zuretzat interesgarriak izan daitezkeen zerbitzuak eta produktuak eskaintzeko, zu ezezaguntzat hartu eta eskaintza generikoak egin beharrean, eta, horrela, jasoko dituzun eskaintzak hobetuz eta bezero zaren aldetik tratu hobea jasoz. Haztapen-epaia egin dugu (eskuragarri dago, eskatuz gero), interes legitimo hori lehentasunezkoa dela eta zure interesak eta eskubideak behar bezala babestuta jarraitzen dutela ziurtatzeko.

3. Produktu eta zerbitzu propioei eta aurrez kontratatutakoen antzekoei buruzko komunikazio komertzialak bidaltzea, edozein bitartekoz, edozein Erantzunkideren bezero zaren bitartean.

Helburua / Tratamenduaren deskribapena: Zure datu pertsonalak tratatuko ditugu gure produktu eta zerbitzuei (adibidez, edozein Erantzunkiderenak edo Reale Taldeko beste enpresa batzuenak) buruzko komunikazio komertzialak bidaltzeko eta aldez aurretik edozein bitartekoren bidez (adibidez, posta gutunaz, posta elektronikoz edo telefonoz, SMS, WhatsApp eta push jakinarazpenak barne) kontratatutakoen antzekoak bidaltzeko, soil-soilik edozein Erantzunkideren bezero zaren bitartean.

Tratatutako datuak: Erantzunkide bakoitzak bere bezeroei bidaliko dizkie komunikazio horiek, dituen identifikazio eta harremanetarako datuak tratatuz. Horrez gain, profilaren eraketaren ondorioz lortutako informaziotik abiatuko gara, baldin eta aurka egin ez baduzu edo horretarako baimena eman baduzu, hala dagokionean.

Interes legitimoa: Xede horretarako oinarri legitimatzailea da erantzunkideen interes legitimoa produktuak eta zerbitzuak eskaintzeko, hala badagokio, zure profilean oinarrituta, eta gure aseguru-jarduera sustatzeko (haztapen-epaia egin ondoren -eskuragarri dago, eskatuz gero- interes legitimo hori lehentasunezkoa dela ziurtatzeko, eta zure interesak eta eskubideak behar bezala babestuta jarraitzen dutela ziurtatzeko), baita informazioaren gizartearen eta merkataritza elektronikoaren zerbitzuen araudiak ezarritako legezko baimena ere, bitarteko elektronikoen bidezko komunikazio komertzialei dagokienez.

Zure asegurua kontratatzean Aseguru-banku bateko Artekari edo Operadore batek bitartekaritza izan badu, zure datuak helburu horretarako bakarrik tratatuko ditugu zure Aseguru-artekariak/operadoreak aurretik ekintza bakoitzerako baimena eman badigu, eta aplikagarri den kasuetan, gainera, baimena eman badiguzu.

Soil-soilik zure baimena eman badiguzu, zure datuak helburu hauetarako erabiliko ditugu:

Halaber, zure asegurua kontratatzean Aseguru-banku bateko Artekari edo Operadore batek bitartekaritza izan badu, zure datuak helburu horietarako bakarrik tratatuko ditugu zure Aseguru-artekariak/operadoreak aurretik ekintza bakoitzerako baimena eman badigu.

Zuk erabaki!

Baimena ematen diguzun ala ez erabaki dezakezu, helbide honetan sartuz: https://consentimientos.reale.es/.

1. Profil "aurreratuak" eratzeko, merkataritza- edo sustapen-helburuetarako.

Helburua / Tratamenduaren deskribapena: Baimena ematen badiguzu, zuri buruzko profil "sakonak" eratuko ditugu marketin-ikerketen eta estatistikako, analisiko eta adimen artifizialeko eta segmentazioko teknika eta prozeduren bidez, generikoak ez diren eta zure lehentasunen, interesen eta portaeraren araberako (hau da, zure neurrira egindako) merkataritza- eta sustapen-jarduerak egiteko helburuarekin. Zure baimena eman dezakezu, berdin da bezeroa zaren ala ez.

Profil-eraketa hau automatikoa da (ez du esan nahi soilik tratamendu automatizatuan oinarritutako erabakiak hartuko direnik) eta zuri buruzko alderdi pertsonalak modu zehatzagoan ebaluatzeko aukera emango digu, “oinarrizko” profilarekin alderatuta (- ikusi 5.A. atala, 2. helburua); hau da, datu-kopuru handiagoa eta kanpo-iturriak barne hartuko dira, Erantzunkideen arteko salmenta gurutzatuko negozio ereduak erabiliz, edo baterako bezeroak erakartzeko, leialtzeko, garatzeko eta atxikitzeko ekintzak eginez. Aipatutako profilak eratzeko, Erantzunkideek ondoren adierazten diren datuak hartuko dituzte kontuan, produktu, abantaila eta promozio pertsonalizatuak eskaintzeko.

Profil komertzial hori ez dugu oinarritzat hartuko, inola ere, produktu edo zerbitzuak ukatzeko edo zuregan eragin handia izan dezaketen bestelako helburuetarako.

Oinarrizko profila eratzearen aurka azaldu bazara, tratamendu hau ez da egingo, baimena eman baduzu ere.

Tratatutako datuak:

 • Oinarrizko profila eratzeko tratatutako datuak.
 • Ondare-kaudimenari buruzko datuak: Enpresa pribatu batekin (Reale Taldeko beste entitate batzuk barne) hartutako zorra ez ordaintzeari buruzko datuak, kreditu-informazioko sistemetatik (Experian) lortutako datuak, kreditu-balorazioko enpresen (Equifax Ibérica SL) eta iruzurrari aurrea hartzeko informazio-sistemen eskutik (Confirma eta Experian) lortutakoak. Informazio gehiago behar izanez gero, zoaz helbide honetara: www.reale.es/es/politica-de-privacidad eta kontsultatu 10. atala. Kreditu-informazioko sistemak.
 • Aseguru-sektoreko jokabide-kodeek babestutako fitxategi komunetan dagoen informazioa: Fitxategi komunetatik lortutako datuak harpidetutako aseguru-motaren arabera. Fitxategi hauek dira: Autoaren Aseguruen Fitxategi Historikoa (SINCO), Erabateko Galeraren, Lapurretaren eta Sutearen Autoen Fitxategia eta Askotariko Aseguruetako Iruzurraren Prebentziorako Fitxategia, eta beste enpresa batzuen ezbeharren ziurtagiriak. Datu horiek gehienez ere 5 urteko antzinatasuna dute.
 • Geokokapenaren eta aseguratutako arriskuaren informazioa: kokapena, kanpoko iturri publiko edo pribatuetatik (adibidez, INE, AEMET, DGT, Google, telefono-konpainiak edo Internet zerbitzuak) lortutako kokapenari buruzko informazioa.
 • Arriskuari buruzko kanpoko iturri publiko eta pribatuetako informazio agregatua: Google geokokapenari buruzko informazioa, kanpoko iturri publiko edo pribatuetatik (adibidez, INE, AEMET, DGT, turismo-etxeen erregistroa Airbnb), errolda-datuak, IGN informazioa) lortutako kokapenari buruzko informazioa, eta publikoki eskura daitezkeen beste iturri batzuetatik lortutako datuak, hala nola, egunkariak eta buletin ofizialak, erregistro publikoak, herri-administrazioen ebazpenak, katastroa, telefono-gidak, elkargo profesionaletako pertsonen zerrendak, etxebizitza, eraikin edo enpresa baten satelite bidezko irudiak eta domotika.
 • Sare sozialetatik lortutako beste datu batzuk: sare sozialetako profilak, sare sozialetako iruzkinak eta mezu publikoak (adibidez, Facebook, Twitter, Instagram, eta abar), blogak, foroak, modu pribatuan sare sozialetako Erantzunkideen profiletan egindako iruzkinak eta argitalpenak.

Tratatutako datuak: Erantzunkide bakoitzak bere bezeroei bidaliko dizkie komunikazio horiek, eta horretarako, dituen identifikazio eta harremanetarako datuak tratatuko ditu. Horrez gain, aurreko helburuetan azaldutako profilaren eraketaren ondorioz lortutako informaziotik abiatuko gara, baldin eta aurka egin ez baduzu edo horretarako baimena eman baduzu, hala dagokionean.

2. Ekintza komertzialak bidaltzeko, bi urtez kontratu aurreko eta/edo kontratuzko harremana amaitu ondoren.

Helburua / Tratamenduaren deskribapena: Baimena ematen badiguzu, zure datuak bi urtez gordeko ditugu, zure aseguru-, proiektu- edo tarifikazio-eskaeraren indarraldia amaitu denetik (kontratu aurreko harremana) eta/edo asegurua amaitu denetik (kontratu-harremana), produktuak eta hobariak eskaintzeko eta, zutaz dakigun horretan oinarrituta, zuretzat interesgarriak izan daitezkeen sustapen-kanpainetan parte hartzeko. Horretarako, jarraian zehazten ditugun datuak kudeatu eta ebaluatu beharko ditugu.

Tratatutako datuak:

Zuregandik edo gurekin duzun harremanetik zuzenean lortutakoa:

 • Identifikazio-datuak, pertsonalak eta harremanetarako datuak: izena, abizenak, nortasun agiria, sexua, nazionalitatea, adina, egoera zibila, helbide postala eta elektronikoa, telefono finkoa, mugikorra eta sinadura digitala.
 • Datu ekonomikoak, lanari buruzko datuak eta datu akademikoak: lan-egoera, lanbidea, ikasketa-maila, diru-sarrerak eta gastu-maila eta banku-kontuaren identifikazio-datuak.
 • Ondare-kaudimenari buruzko datuak: gurekin hartutako zor bat ordaindu ez izanari buruzko datuak.
 • Familiari buruzko datuak, datu sozioekonomikoak eta soziodemografikoak: bizi-zikloa, eskainitako polizen estalduran sartutako hirugarrenen datu pertsonalak (senideak edo langileak), familia-lotura, interesdunaren ingurune geografikoan bizi direnen adinaren eta ikasketa-mailaren araberako pertsona-mota, senide-kopuruaren eta horien ezaugarrien arabera ingurune horretan bizi diren familia-motak, interesduna bizi den ingurune geografikoan dauden lanbide-jardueren kategoriak, inguru horretako urteko errenten arabera gaitasun ekonomikoa, elkartze-maila (familia bakarrekoa edo familia anitza) edo merkataritza-eremuak dauden ala ez.
 • Zurekin dugun merkataritza-jardueratik eta harremanetik lortutako informazioa: proiektuen eta tarifikazioen eskaerak, xehetasunak, lehentasunezko hizkuntzak eta komunikazio bideak barne, entitateekin aurreko harremanak eta antzinatasuna, aurkezten dizkiguzun kexa eta erreklamazioetan jasotako datuak, Contact Center-ean (CC) grabatutako elkarrizketak, bideokonferentzietan, telefono-deietan eta antzekoetan lortutako datuak eta eskainitako bitarteko ezberdinen bidez (CC, bitartekaria, webguneko eremu pribatua eta aplikazioa) egindako kontsultak, eskainitako polizen estalduran sartutako hirugarrenen datu pertsonalak (adibidez, senideenak edo langileenak) eta haien familia-lotura.
 • Egungo eta iraganeko arrisku aseguratuei buruzko informazio historikoa: polizari/polizei, ibilgailuei eta gidariei buruzko informazioa, etxebizitzari/etxebizitzei buruzko informazioa, auto eta etxebizitza ez diren eremuetan aseguratutako arriskuari buruzko informazioa, kontratatutako polizetan antzinatasuna, polizetan aplikatutako deskontuak eta/edo merkataritza-ekintzak, baja egiteko arrazoia, polizetan aplikatutako osagarriak eta/edo aldaketak eta hari lotutako primak.
 • Barne ezbeharrei buruzko informazio historikoa: deklaratutako ezbeharrak, gertaeraren eta aitorpenaren arrazoiak eta datak barne, ezbeharraren egoera, lotutako espedienteak, ondorioen gakoak, esku hartu duten tailerrak eta profesionalak, ezbeharraren zenbateko xehatua (hornidurak, egiteke dauden likidazioak eta ordaindutako zenbatekoak), kaltetuen edo zaurituen identifikaziorako eta harremanetarako datuak, eman diguzun harremanetarako informazioa, egindako kontaktuak eta kontsultak.
 • Zure gogobetetze/esperientziari buruzko informazioaren historia: asebetetze globala eta partikularra, ebaluazioa edo iritzia eskatu dizugun uneen arabera, gogobetetasun-inkestetan utzitako iruzkinak, emandako ebaluazioaren edo iritziaren ondoriozko ekintzak, baita aurkeztutako kexak eta erreklamazioak.
 • Bezeroa zarela, zure errentagarritasun historikoari lotutako informazioa: lortutako prima, ezbehar-tasa.

Tratatutako datuak: Erantzunkide bakoitzak bere bezeroei bidaliko dizkie komunikazio horiek, eta horretarako, dituen identifikazio eta harremanetarako datuak tratatuko ditu. Horrez gain, aurreko helburuetan azaldutako profilaren eraketaren ondorioz lortutako informaziotik abiatuko gara, baldin eta aurka egin ez baduzu edo horretarako baimena eman baduzu, hala dagokionean.

3. Reale Taldeko erakundeen eta hirugarren enpresen (bezero izan ala ez) sustapen- eta publizitate-informazioa bidaltzeko.

Helburua / Tratamenduaren deskribapena: Baimena ematen badiguzu, edozein bitartekoren bidez, Reale Taldeko entitateen sustapen- eta publizitate-informazioa bidali ahal izango dizugu, baita partaidetzapeko entitateena eta/edo Aseguratzailearekin lankidetza-hitzarmenak dituzten beste hirugarren enpresenak. Hirugarren enpresa horiek jarduera-sektore hauetakoak izan daitezke: aseguruak, osasunarekin eta ongizatearekin lotutako zerbitzuak, finantzak, telekomunikazioak, segurtasuna, teknologia, energia, ikus-entzunezkoa, hezkuntza, aisialdia, automobilgintza eta kontsumo masiboa, eta zure interesekoak izan daitezkeenak.

Reale Taldeko entitateak, partaidetzapeko entitateak eta/edo Aseguratzailearekin lankidetza-hitzarmenak dituzten beste hirugarren enpresa batzuk kontsulta ditzakezu. Gure webgunean informazio gehiago aurki dezakezu, Nor gara atalean.

Tratatutako datuak:

Zuregandik edo gurekin duzun harremanetik zuzenean lortutakoa:

 • Identifikazio-datuak, pertsonalak eta harremanetarako datuak: izena, abizenak, nortasun agiria, sexua, nazionalitatea, adina, egoera zibila, helbide postala eta elektronikoa, telefono finkoa, mugikorra eta sinadura digitala.
 • Datu ekonomikoak, lanari buruzko datuak eta datu akademikoak: lan-egoera, lanbidea, ikasketa-maila, diru-sarrerak eta gastu-maila eta banku-kontuaren identifikazio-datuak.
 • Ondare-kaudimenari buruzko datuak: gurekin hartutako zor bat ordaindu ez izanari buruzko datuak.
 • Familiari buruzko datuak, datu sozioekonomikoak eta soziodemografikoak: bizi-zikloa, eskainitako polizen estalduran sartutako hirugarrenen datu pertsonalak (senideak edo langileak), familia-lotura, interesdunaren ingurune geografikoan bizi direnen adinaren eta ikasketa-mailaren araberako pertsona-mota, senide-kopuruaren eta horien ezaugarrien arabera ingurune horretan bizi diren familia-motak, interesduna bizi den ingurune geografikoan dauden lanbide-jardueren kategoriak, inguru horretako urteko errenten arabera gaitasun ekonomikoa, elkartze-maila (familia bakarrekoa edo familia anitza) edo merkataritza-eremuak dauden ala ez.
 • Zurekin dugun merkataritza-jardueratik eta harremanetik lortutako informazioa: proiektuen eta tarifikazioen eskaerak, xehetasunak, lehentasunezko hizkuntzak eta komunikazio bideak barne, entitateekin aurreko harremanak eta antzinatasuna, aurkezten dizkiguzun kexa eta erreklamazioetan jasotako datuak, Contact Center-ean (CC) grabatutako elkarrizketak, bideokonferentzietan, telefono-deietan eta antzekoetan lortutako datuak eta eskainitako bitarteko ezberdinen bidez (CC, bitartekaria, webguneko eremu pribatua eta aplikazioa) egindako kontsultak, eskainitako polizen estalduran sartutako hirugarrenen datu pertsonalak (adibidez, senideenak edo langileenak) eta haien familia-lotura.
 • Egungo eta iraganeko arrisku aseguratuei buruzko informazio historikoa: polizari/polizei, ibilgailuei eta gidariei buruzko informazioa, etxebizitzari/etxebizitzei buruzko informazioa, auto eta etxebizitza ez diren eremuetan aseguratutako arriskuari buruzko informazioa, kontratatutako polizetan antzinatasuna, polizetan aplikatutako deskontuak eta/edo merkataritza-ekintzak, baja egiteko arrazoia, polizetan aplikatutako osagarriak eta/edo aldaketak eta hari lotutako primak.
 • Barne ezbeharrei buruzko informazio historikoa: deklaratutako ezbeharrak, gertaeraren eta aitorpenaren arrazoiak eta datak barne, ezbeharraren egoera, lotutako espedienteak, ondorioen gakoak, esku hartu duten tailerrak eta profesionalak, ezbeharraren zenbateko xehatua (hornidurak, egiteke dauden likidazioak eta ordaindutako zenbatekoak), kaltetuen edo zaurituen identifikaziorako eta harremanetarako datuak, eman diguzun harremanetarako informazioa, egindako kontaktuak eta kontsultak.
 • Zure gogobetetze/esperientziari buruzko informazioaren historia: asebetetze globala eta partikularra, ebaluazioa edo iritzia eskatu dizugun uneen arabera, gogobetetasun-inkestetan utzitako iruzkinak, emandako ebaluazioaren edo iritziaren ondoriozko ekintzak, baita aurkeztutako kexak eta erreklamazioak.
 • Bezeroa zarela, zure errentagarritasun historikoari lotutako informazioa: lortutako prima, ezbehar-tasa.

Tratatutako datuak: Erantzunkide bakoitzak bere bezeroei bidaliko dizkie komunikazio horiek, eta horretarako, dituen identifikazio eta harremanetarako datuak tratatuko ditu. Horrez gain, aurreko helburuetan azaldutako profilaren eraketaren ondorioz lortutako informaziotik abiatuko gara, baldin eta aurka egin ez baduzu edo horretarako baimena eman baduzu, hala dagokionean.

Zure datu pertsonalak goian aipatutako helburuak betetzeko behar diren bitartean gordeko ditugu (erantzule independente gisa edo erantzunkide gisa), horretarako legezko oinarririk badago. Zehazki, Aseguratzaileak kontratua gauzatzeko beharrezko datuak gordeko ditu kontratua hori indarrean dagoen bitartean (adibidez, polizak irauten duen bitartean, edo harekin lotutako eragiketak itxi gabe dauden bitartean, hala nola ezbeharrak, ordainagiriak edo erreklamazioak) edo formalizatzen den edo ez erabakitzen den arte, aseguru-eskaeren edo tarifikazioen kasuan. Halaber, zure datu pertsonalak gordeko ditugu, aplikagarri diren lege-betebeharrak betetzeko beharrezkoa den bitartean eta betebehar horiek aplikagarriak diren bitartean. Aseguruen araudi espezifikoa betetzeko, informazioa gutxienez 5 urtez eta gehienez 10 urtera arte gordeko da, kapitalak zuritzearen aurkako borrokarekin lotutako betebeharrak betez.

Aurrekoa gorabehera, jakinarazten dizugu, gurekin duzun harremana amaitutakoan, zure datuak blokeatuta geratuko direla, eta baimendutako langileek soilik eskuratu ahalko dituztela, izan daitezkeen lege-ekintzetatik babesteko beharrezkoa den denboran. Orobat, agintaritza eskudunen eskura egongo dira, aplikagarriak diren preskripzio-epeetan.

Zure baimena jaso duen datu pertsonalen tratamenduaren kasuan, zure datu pertsonalak gordeko ditugu baimen hori ukatzen ez duzun bitartean; gure interes legitimoaren pean dauden datu pertsonalen tratamenduaren kasuan, ordea, tratamendu horren aurka azaltzen ez zaren bitartean gordeko ditugu (eta interes legitimo horrek zure interesen eta eskubideen gainetik lehentasuna duen bitartean). Gerora, blokeatuta geratuko dira, eta agintaritza eskudunen eskura egongo dira soilik, legez ezarritako preskripzio-epeetan eta izan daitezkeen lege- eta kontratu-ekintzen aurka babesteko beharrezkoa den denbora-tartean.

Gure legezko betebeharren arabera, zure datu pertsonalak agintaritza administratibo eta judizial eskudunei jakinaraziko zaizkie, haien eskumenen esparruan eskatzen dituztenean. Era berean, agintaritza horiei zure datuak helarazi ahalko dizkiegu gure eskubideen defentsarako, eta gure jarduera eta eskubideen garapen zuzenean dugun interes legitimoa oinarri hartuta (haztapen-epaia egin ondoren -eskuragarri dago, eskatuz gero-, zure interesek eta eskubideek gure interes legitimoaren gainetik lehentasuna ez dutela ziurtatzeko).

Zure datuak erakunde hauei ere jakinaraziko dizkiegu:

 • Reale Taldeko beste erakunde batzuei gure gainbegiratze-betebeharrak betetzeko edo gure baliabide informatikoen kudeaketa zentralizaturako, gure interes legitimoaren arabera, talde korporatiboaren barneko datu pertsonalak transmititzeko, administrazio-helburuetarako.
 • Finantza erakundeei, kobrantzak eta ordainketak kudeatzeko, zurekin kontratua gauzatzeko beharrezkoa denean.
 • Entitate eta erakunde publiko edo pribatuei, baldin eta aseguru-kontratuaren kudeaketan esku hartzen badute, hala nola, beste aseguru-etxe edo berraseguru-etxe batzuei edo arduradun gisa jarduten duten polizaren kudeaketan parte hartzen dutenei (abokatuak, perituak, konponketa-tailerrak, osasun-asistentziako klinikak, eta abar), baita Estatuko segurtasun indar eta organoei, erregulatzaileei edo gobernu-erakundeei ere, betiere, komunikazioa ezinbestekoa bada kontratua gauzatzeko eta LOSSEARean aurreikusitako baldintzetan egiten bada.
 • Zurekin harremana duen aseguru-artekariari edo -artekaritzari, baldin eta aseguru-kontratuan bitartekaritza egin badu, bitartekaritza-akordioan oinarrituta eta beti ere indarrean dagoen araudia errespetatuz.
 • Diruzko betebeharrak betetze eta ez betetzeari dagozkien kaudimeneko fitxategiei. Dituzun kontratuetan aurreikusitako moduan ordaintzen ez baduzu eta datuak babesteko araudian horretarako ezarritako baldintzak betetzen badira, ez ordaintzeari buruzko datuak diru-betebeharrak betetzeari edo ez betetzeari buruzko kaudimen-fitxategi erkideei jakinarazi ahal izango zaizkie, iruzurraren aurka borrokatzeko dugun interes legitimoaren arabera eta haztapen-proba bat egin ondoren (eskuragarri dago, eskatuz gero).
 • Aseguratzaileak iruzurra prebenitzeko eta antzemateko atxikita dituen fitxategi komunei, harpidetutako aseguru-motaren arabera; Autoaren Aseguruen Fitxategi Historikoa (SINCO), Erabateko Galera, Lapurreta eta Sutearen Autoen Fitxategia eta Askotariko Aseguruetako Iruzurraren Prebentziorako Fitxategia, zeinaren UNESPA titularra den, ezbeharren likidazioa eta lankidetza estatistiko aktuariala kudeatzeko eta aseguru-azterketa teknikoak egiteko arriskuen tarifikazioa/hautaketa ahalbidetzeko; gure interes legitimoan oinarrituta (haztapen-proba egin ondoren (eskuragarri dago, eskatuz gero) eta iruzurra prebenitzeko eta borrokatzeko sektorearena, LOSSEARen aurreikusitako baldintzetan.
 • Aseguratutako Ibilgailuen Informazio Fitxategiari (FIVA), normalean Espainian aparkatzen den motordun ibilgailu baten jabe orok aseguru-kontratu bat harpidetzeko eta indarrean mantentzeko duen betebeharra kontrolatzea errazteko; aseguru horrek, derrigorrezko harpidetza-asegururako ezarritako eremuetan eta mugetan, gidariaren erantzukizun zibila estali beharko du.

Erantzunkidetasunaren eremuan tratatutako datu pertsonalak ez zaizkio hirugarren bati jakinaraziko, hemen identifikatutako erantzunkideei izan ezik, hau da, REALE SEGUROS GENERALESi eta REALE VIDAri, eta hemen ezarritako ondorioetarako eta oinarri legitimatzaileetarako.

Reale Taldean zure datuak Europako Esparru Ekonomikoan tratatuko ditugu eta, oro har, kontratatzen ditugun zerbitzu-hornitzaileak Europako Esparru Ekonomikoan daude, edo Europako Batzordeak babes-maila egokia dutela deklaratu dituen herrialdeetan.

Tratamenduak egiteko erabili behar ditugun zerbitzu-hornitzaileak edo berraseguratzaileak Europako Esparru Ekonomikotik kanpoko herrialdeetan badaude, edo Europako Batzordeak babes-maila egokikotzat jo ez dituen herrialdeetan badaude, zure datuen tratamenduan segurtasuna eta zilegitasuna bermatzen direla ziurtatuko dugu, eta horren berri emango dizugu aldez aurretik. Komunikazio horretan jakinaraziko dizugu zein diren herrialde hartzaileak, zer berme gehigarri hartu diren, eta berme horiek eskura jarriko dizkizugu, datuak babesteko gure ordezkariaren bidez.

Jarraian REALE SEGUROS GENERALES, S.A. (“RSG”) eta REALE VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS-en (“REALE VIDA”) arteko Erantzunkidetasun-Akordioaren aspektu garrantzitsuenak deskribatzen dira.

Alderdiak / Erantzunkideak

REALE SEGUROS GENERALES, S.A. (“RSG”), behar bezala Espainian eratutako eta existitzen den sozietatea, egoitza soziala: C/ Príncipe de Vergara, 125, 280002 Madrid eta IFK: A78520293; eta

REALE VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS (“REALE VIDA”), behar bezala Espainian eratutako eta existitzen den sozietatea, egoitza soziala: C/ Príncipe de Vergara, 125, 280002 Madrid eta IFK: A85877066.

Datu pertsonalen babesari buruzko informazioa

Baterako tratamenduaren irismena

Aseguru-kontratuen kudeaketa zentralizatua antolakuntza xedeetarako bezeroen kudeaketaren esparruan.

Merkataritza-azterketako jarduerak (salmenta gurutzatua barne).

Merkataritza helburuekiko profilak egitea (bezeroak sailkatzeko eredu analitikoen sorrera barne (izan daitezkeenak, egungoak eta iraganekoak)) esparru desberdinetan, haiek segmentatzeko eta/edo profilatzeko, merkataritza ekintzak gauzatzeko helburuarekin, hala nola cross-selling merkataritza ereduak edo atxikitze/fidelizatzeko ekintzak.

Interesdunen kategoriak eta datu pertsonalen kategoriak

RSG eta REALE VIDA-ren izan daitezkeen bezeroak.

RSG eta REALE VIDA-ren egungo eta iraganeko bezeroak.

2016/679 [EB] (“DBEO”) Erregelamenduaren 6, 7, 8, 13, 14 eta 26 artikuluetako baldintzak betetzea datu pertsonalak biltzen direnean.

Baldintza horiek, hasiera batean datu pertsonalak biltzen dituen erantzukideak bete beharko ditu.

Datu pertsonalen segurtasuna urratzea

Erantzunkidetasunaren xede diren datu pertsonalei eragiten dien datu-pertsonalen segurtasunaren urraketa jasaten duen erantzunkide bakoitzak, hura ebaluatu beharko du eta jakinarazpen obligazioak bete beharko ditu DBEO-ren 33 eta 34 artikuluei jarraikiz.

Interesdunentzako kontaktu-gunea

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.
Posta-helbidea: C/ Príncipe de Vergara, 125, 28002, Madrid, España]
Helbide elektronikoa:
protecciondedatos@reale.es

Interesdunen eskubideak

Interesdunek beraien eskuratze, zuzentze, ezeztatze, aurka egiteko, transferitzeko eta tratamendua mugatzeko eskubideak egikari ditzakete, datuen babesari buruzko araudi aplikagarriari jarraikiz, erantzukide bakoitzaren aurrean, interesdunentzako kontaktu-gunean edo bi erantzukideen aurrean.

Responsable

REALE Seguros Generales, S.A. (RSG), REALE Vida y Pensiones (RV) , S.A. de Seguros, REALE ITES Esp, S.L. (RItes), REALE IMMOBILI ESPAÑA, S.A.

Finalidad y legitimación

Los datos que nos has facilitado serán utilizados por RSG, RV,RItes o RImmobili según corresponda, para:

(1) Atender su ofrecimiento y gestionar su candidatura en los procesos de selección de los que forme parte Legitimación: consentimiento.
(2) Elaboración de perfiles de los candidatos que otorgue, potencialmente, una mayor coherencia o lealtad en el proceso de selección (p. ej., reduciendo la posibilidad de error humano, la discriminación y el abuso de poder). Legitimación: ejecución del contrato.

Destinatarios

 • A otras entidades del Grupo Reale para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y la gestión centralizada del servicio.
Derechos

Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y, en su caso, oposición al tratamiento, así como revocar tu consentimiento en cualquier momento, dirigiéndote a la Entidad REALE que corresponda a través del correo protecciondedatos@reale.es.

Información
adicional

Te recomendamos consultes información completa y detallada sobre el tratamiento de tus datos aquí.

Nos comunicaremos contigo a través de cualquier medio (incluyendo Whatsapp) cuando sea necesario para alguna de las finalidades descritas anteriormente. Si no quieres recibir comunicaciones por algún medio en concreto, ponte en contacto con nosotros para registrar tus preferencias.

Reale seguros

DATUAK BABESKO POLITIKA

El responsable del tratamiento podrá ser REALE Seguros Generales, REALE Vida, REALE ITES o REALE IMMOBILI ESPAÑA, S.A. (en adelante “las ENTIDADES” o “REALE”), en función de la oferta de empleo que solicite.

 • REALE Seguros Generales, S.A. con domicilio Calle Príncipe de Vergara, 125, 28002, Madrid y CIF A-78520293.
 • REALE Vida y Pensiones, S.A. de Seguros con domicilio en Calle Príncipe de Vergara, 125, 28002, Madrid y CIF A-85877066.
 • REALE ITES Esp, S.L., con domicilio en Calle Príncipe de Vergara, 125, 28002, Madrid y CIF B-88196605.
 • REALE IMMOBILI ESPAÑA, S.A. con domicilio en Calle Príncipe de Vergara, 125, 28002, Madrid y CIF A81337172.

REALE ha nombrado formalmente un Delegado de Protección de Datos y además tiene habilitado el siguiente canal de comunicación: dpo@reale.es.

REALE ha obtenido sus datos de carácter personal de alguna de las siguientes fuentes:

 • Aportados por EL CANDIDATO para la gestión de su candidatura en procesos de selección promovidos por las ENTIDADES.
 • Derivados de la propia gestión, mantenimiento y desarrollo del proceso de selección.

En caso de que proporcione datos de terceros usted garantiza que cuenta con el consentimiento expreso de los terceros para que REALE pueda tratar sus datos. Asimismo, garantiza que los terceros cuyos datos proporcione han sido debidamente informados de los tratamientos que REALE llevará a cabo con dichos datos.

REALE podrá tratar los siguientes datos de carácter personal, así como aquellos que se generen de nuestra interacción con el candidato a lo largo de los procesos de selección de los que forme parte:

 • Datos identificativos y de contacto (p.ej., nombre, apellidos, edad, dirección postal, correo electrónico y teléfono).
 • Datos de características personales (p.ej., edad, lengua materna y fecha de nacimiento).
 • Datos de circunstancias sociales (p.ej., aficiones y estilo de vida).
 • Datos académicos y profesionales (p.ej., formación, titulaciones, historial del estudiante y experiencia profesional).
 • Datos de detalles del empleo (p.ej., puesto de trabajo e historial del trabajador).

En caso de que proporcione datos de terceros usted garantiza que cuenta con el consentimiento expreso de los terceros para que REALE pueda tratar sus datos. Asimismo, garantiza que los terceros cuyos datos proporcione han sido debidamente informados de los tratamientos que REALE llevará a cabo con dichos datos.

En REALE se tratarán sus datos personales para alcanzar las finalidades que se detallan a continuación. Asimismo, cada finalidad del tratamiento tiene una legitimación en la que se basa el tratamiento de sus datos personales.

REALE tratará sus datos personales basándose en el consentimiento con la siguiente finalidad:

 • Atender su ofrecimiento y gestionar su candidatura en los procesos de selección de los que forme parte.

REALE tratará sus datos personales en base al interés legítimo con la siguiente finalidad:

 • Elaboración de perfiles de los candidatos que otorgue, potencialmente, una mayor coherencia o lealtad en el proceso de selección (p. ej., reduciendo la posibilidad de error humano, la discriminación y el abuso de poder).

Para poder realizar la valoración de la candidatura, los datos personales tratados por REALE serán comunicados a las sociedades pertenecientes en cada momento al Grupo REALE o participadas por el Grupo.

Los datos personales obrantes en su currículum vitae serán conservados, para los fines previstos, durante un plazo de dos (2) años, desde la finalización del proceso de selección.

Transcurrido el mencionado plazo se procederá a su destrucción, garantizándole un total respecto a la confidencialidad de sus datos, tanto en el tratamiento como en la posterior destrucción.

Transcurrido el citado plazo, si desea continuar participando en los procesos de selección que se desarrollen, le rogamos nos remita nuevamente su Currículum Vitae o proceda a la actualización de los datos contenidos cuando así le sea comunicado por la ENTIDAD.

REALE le informa de que tiene derecho a acceder a sus datos personales y obtener confirmación sobre cómo se están tratando dichos datos. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que hayan sido recabados por la ENTIDAD.

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso REALE únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de las posibles reclamaciones.

Asimismo, también en determinadas circunstancias, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales con la finalidad informada por la ENTIDAD. En ese caso, REALE cesará en el tratamiento de los datos personales salvo que concurran motivos legítimos, o para garantizar el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Por último, usted podrá solicitar el derecho a la portabilidad y obtener para sí mismo o para otro prestador de servicios determinada información que usted facilitó a REALE.

Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, usted podrá dirigirse a la Entidad REALE que corresponda según el caso, identificadas al inicio de esta cláusula, todas ellas con domicilio en calle Príncipe de Vergara 125, 28002 Madrid o a través del siguiente mail: protecciondedatos@reale.es, acompañando copia de su DNI o documento oficial acreditativo de su identidad. Asimismo, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si no ve satisfecho sus derechos.

***

Cláusula Mod. 101- Última actualización: 28 de noviembre de 2018

REALE SEGUROS © 2023 Todos los derechos reservados